Miloš Hájek (1921)

Historik, publicista. Od roku 1941 působil v komunistickém odboji. Byl vězněn gestapem, odsouzen k smrti, v květnu 1945 osvobozen. Působil v Historickém ústavu ČSAV, přednášel na Vysoké škole politické. V roce 1970 vyloučen z KSČ. Podepsal Chartu 77, v roce 1988 byl jejím mluvčím. Byl jedním ze zakladatelů politického klubu Obroda. Za jeho odbojové aktivity mu byl Státem Izrael v roce 1996 udělen titul Spravedlivý mezi národy.

Přepis není k dispozici