Kompletní elektronická verze časopisu Západ (1979-1993)

Těší mne, že se s digitalizovanou verzí časopisu Západ, jehož vydávání jsme před pětatřiceti lety zahájili v Kanadě, mohou seznámit nové generace. Časopis se již po několika číslech těšil velké přízni čtenářů a byl postupně posílán do okolo padesáti zemí. V omezené míře se dostával i do Československa, kde byli jeho čtenáři především disidenti.

První číslo Západu, které vyšlo v květnu 1979, jsme díky manželům Škvoreckým rozeslali podle seznamu předplatitelů jejich nakladatelství ´68 Publishers. V redakční radě spolupracovali Jiří Fabšic, Eva Límanová-Passerová, Stanislav Reiniš, Josef Škvorecký, Miloš Šuchma, Václav Táborský, Jan Uhde, Ota Ulč a další přátelé. Do časopisu psali nejlepší dopisovatelé v exilu, mnozí z nich bohužel již nežijí. Poslední číslo Západu poslední exilové redakční rady vyšlo v roce 1991. Poté byly pokusy vydávat časopis ve spolupráci se spolupracovníky, tiskem a distribucí v Československu, nikoliv ale bezproblémově. A tak poslední číslo vyšlo jako páté číslo v roce 1993. S nápadem vydávat časopis pod názvem Západ přišel Josef Škvorecký, který také napsal úvodník „Proč nový časopis Západ?“ k prvnímu číslu s černobílou fotkou, které jsme dali název „Kde jste, boží bojovníci?“. Černobílá umělecká fotka na titulní straně byla ve všech číslech charakteristickým rysem časopisu. Úvodník byl uvozen citátem T. G. Masaryka: „A jako Evropan jsem západník – to říkám vůči těm slavofilům, co v Rusku a Slovanstvu vidí něco nadevropského. Nejlepší Rusové byli také západníky!“ Jménem redakční rady časopisu Západ a všech spolupracovníků bych rád poděkoval Libri Prohibiti za zapůjčení jednotlivých výtisků časopisu k digitalizaci a s vděčností těm, kteří se v Ústavu pro studium totalitních režimů zasloužili o digitalizaci Západu. Doufám, že časopis znovu osvěží paměť původních čtenářů a zaujme i ty, kteří k němu neměli doposud přístup.

Miloš Šuchma, šéfredaktor časopisu Západ

Časopis Západ digitalizovali a zpřístupnili v roce 2014 pracovníci Odboru informatiky a digitalizace ÚSTR v rámci společného projektu s Odborem zkoumání totalitních režimů ÚSTR. Na digitalizaci se podílela také knihovna Libri Prohibiti, kde jsou uložena všechna vydaná čísla. Na této webové stránce je dostupné celkem 86 řádných čísel (přes 3300 stran), jedno anglické číslo a index vydaných článků a přispěvovatelů v letech 1979–1984. Dokumenty jsou ve formátu PDF, pro prohlížení je zapotřebí mít nainstalovaný bezplatný software Adobe Reader. Publikování nebo jiné šíření těchto archivních dokumentů je možné pouze po svolení vydavatele časopisu.

Ročník 1979

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1980

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1981

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1982

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1983

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1984

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Index

Ročník 1985

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1986

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1987

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1988

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1989

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1990

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1991

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1992

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

Ročník 1993

Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ Obálka časopisu Západ

logo časopis Západ