Video 1969

Cvičení zásahové jednotky Veřejné bezpečnosti

Na záběrech je zachyceno cvičení zásahové jednotky Veřejné bezpečnosti určené k rozhánění demonstrací v srpnu 1969. Její příslušníci kromě jiné techniky disponovali obrněnými transportéry OT-64 a pro Veřejnou bezpečnost upraveným autobusem značky Robur, do jehož výbavy patřily i silné reproduktory. Na detailních záběrech je dobře patrný nácvik použití novinky dovezené z Polska – vrhače slzných granátů na podvozku GAZ-69.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

Monitorování shromažďování občanů v centru Prahy

Kameramani bezpečnostních složek v srpnových dnech roku 1969 monitorovali shromažďování občanů v centru Prahy. Většina záběrů byla pořízena na nejvýznamnějších pražských náměstích – Václavském, Republiky, Staroměstském a v okolních ulicích. Na několika krátkých sekvencích je zachyceno nasazení vodního stříkače proti demonstrantům a obrněné transportéry parkující v Pařížské ulici.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

„Tajné! – Srpen 1969“

Film „Srpen 1969“ byl sestříhán pro interní potřebu ze záběrů pořízených bezpečnostními složkami v průběhu potlačování nepokojů v Praze a v Liberci. V první části snímku probíhá nácvik zásahu proti demonstrantům. Další pasáž filmu zachycuje nepokoje v Praze. Mimořádně zajímavé jsou detailní záběry, na nichž jsou natočeni účastníci protestů při rozebírání dlažby a stavbě barikády na Jungmannově náměstí, do níž byla použita i stavbařská maringotka. Na záběrech věnovaných nepokojům v Liberci jsou dobře patrné potyčky se zasahujícími příslušníky pořádkových sil včetně použití chemických prostředků a vodních stříkačů.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

Potlačení nepokojů na Václavském náměstí a v Revoluční ulici v Praze

Záběry z potlačení nepokojů byly natočeny především v lokalitě Václavského náměstí. Zachycují pokus demonstrantů dostat se k soše sv. Václava a následný zásah bezpečnostních složek, přičemž je dobře vidět nasazení vodního stříkače a chemických prostředků. Závěrečná část filmu je věnována situaci v Revoluční ulici.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

Dokumentace protestů na Václavském náměstí

Bezpečnostní složky dokumentovaly protesty na Václavském náměstí v srpnu 1969 z oken okolních domů. Zamícháni do davu pak přímo v ulicích zachytili jejich kameramani potyčky s příslušníky zásahové jednotky, nasazení chemických prostředků, vodních stříkačů a zatýkání demonstrantů.

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek


Ohlasy v médiích