Pohled k sousedům

Pád berlínské zdi

Ukázka popisuje srocení davu a destrukci berlínské zdi 9. listopadu 1989. Padl tak jeden ze symbolů rozděleného bipolárního světa, který určoval charakteristiku mezinárodní politiky v Evropě po skončení druhé světové války.

Otázky

 1. Z jakého důvodu je pád berlínské zdi možno považovat za emblematický výjev zhroucení komunismu ve střední a východní Evropě?
 2. Znamenal 9. listopad skutečný konec východoněmeckého režimu? Byly bezpečnostní složky státu opravdu tak bezradné?
 3. Jaký vliv na pád berlínské zdi měla zahraniční politická reprezentace (Moskva)?
 4. Pokuste se interpretovat následující text. Jakou roli v něm hrála studentská mládež?

Maďarsko: otevřené hranice

Ukázka popisuje exodus občanů NDR přes Maďarsko (v roce 1989 se jednalo i o další země středovýchodní Evropy) do Spolkové republiky Německo a následné uvolnění maďarsko-rakouské hranice, které umožnilo exulantům výjezd do SRN.

Otázky

 1. Jak na vás působí záběry občanů NDR?
 2. Byly tyto výjevy v druhé polovině roku 1989 ojedinělé?
 3. Měly tyto události nějaký konkrétní politický dopad na situaci v NDR?
 4. Byly tyto události vyprovokované nějakým konkrétním politickým rozhodnutím, nebo byly zcela spontánní?

Pád diktátora Ceausesca

Ukázka zachycuje sled dramatických událostí z prosince 1989, které vedly k bezprostřednímu pádu režimu prezidenta Ceausesca. Zvláštní důraz je kladen na charakteristiku rumunského režimu a násilný konec diktátora.

Otázky

 1. V čem spočívala specifičnost pádu komunistického režimu v Rumunsku?
 2. Měla na tento proces nějaký reálný vliv západní politická reprezentace?
 3. Jak se konkrétně projevoval vliv diktátora Ceausesca na chod země?
 4. Proč se obyčejní lidé upřímně radovali ze smrti „svého vůdce“?

Násilný charakter rumunské revoluce

Ukázka popisuje fragment dramatických událostí z prosince roku 1989, k nimž došlo v Rumunsku během pádu režimu prezidenta Ceausesca. Zvláštní důraz je kladen na mediální reflexi těchto událostí ze strany západních sdělovacích prostředků.

Otázky

 1. Proč se právě Timisoara stala symbolem nehumánnosti a násilí, které bylo režimem spácháno na vlastních obyvatelích?
 2. Jak byly tyto události reflektovány zahraničními médii?
 3. V následujícím textu je prezentován bezprostřední pohled zahraničních sdělovacích prostředků na situaci v rumunské Timisoaře slovy Ingnacia Ramoneta. Jak na vás tento komentář působí?