Cesta k listopadu 1989

Cílem této webové prezentace je poskytnout učitelům dějepisu a společenských věd metodickou podporu při výuce problematiky přechodu od komunismu k demokracii. Téma pádu komunismu bývá ve školní praxi často redukováno na pouhou sumarizaci faktů bez pokusu o jejich zhodnocení. Ambicí těchto stránek je poskytnout učitelům takový materiál, který by umožnil téma prezentovat v širších souvislostech a nabídnout metodiku zaměřenou na interpretaci popisovaných událostí. Jsme si vědomi neukončenosti odborné diskuse o tématu a smyslem není dojít k předem připraveným závěrům, ale poukázat na pluralitu interpretací, před normativní klasifikací upřednostňujeme pochopení a empatii. Hlavním prostředkem k dosažení těchto cílů je analýza mediálních prezentací roku 1989. Hlavním zdrojem je televizní zpravodajství, které je konfrontováno s nezávislou publicistikou (Originální videojournal). Audiovizuální materiály jsou organizovány do podoby krátkých klipů, které jsou opatřeny komentářem, který klip vřazuje do širších společenských souvislostí, a metodickou úvahou, jakým způsobem s klipem pracovat. Metodické listy jsou především podpůrným materiálem pro učitele, nejsou primárně určeny studentům. Otázky i odpovědi na ně jsou inspirací, kterou pedagogové mohou, ale nemusí využít.

Na tuto webovou prezentaci bude navazovat multimediální DVD, které bude mít obdobnou strukturu, ale větší množství filmových a televizních materiálů. DVD 1989: cesta k listopadu si budete moci objednat od ledna 2010.

Autoři projektu: Jaroslav Pinkas, Kamil Činátl, Vojtěch Ripka, Lukáš Lebduška, Václav Ruml