Errata

Vydání DVD 1989 vyvolalo některé negativní reakce. V časopise Dějiny a součanost 12/2010 se objevila recenze T. Vilímka poukazující na faktografické chyby na DVD (http://dejiny.nln.cz/archiv/2010/12/ucitelum-navzdory). Naše odpověď vyšla v témže čísle (http://dejiny.nln.cz/archiv/2010/12/historikum-navzdory). Ačkoli nesouhlasíme s celkovou intencí kritiky, jedno je jisté: v žádných vzdělávacích materiálech by se chyby neměly vyskytovat. Přesto se tak stalo. DVD proto znovu prošli kolegové z odboru zkoumání a sporné údaje opravili. Seznam všech chybných nebo sporných tvrzení najedete v následující tabulce. Opravovali jsme pouze faktografické údaje, nikoli interpretační schémata. Dějepis vnímáme nikoliv jen jako naukový, ale primárně jako interpretativní předmět. Sama historiografie (a tím spíše její didaktické aplikce), nechce-li být pouhou evidencí faktů, si musí přiznat, že nepředstavuje zrovna exaktní vědu. Všem uživatelům se nicméně za vniklé chyby omlouváme.