Metodické postřehy

Metodické postřehy k užití webu 1989: cesta k listopadu (PDF ke stažení)

1. Webová prezentace je databází vhodných sekvencí, které můžete užívat zcela libovolně, podle vlastního uvážení. Časová dotace věnovaná událostem roku 1989 zřejmě neumožní nikomu použít ve výuce všechny ukázky, není to ani ambicí tohoto projektu. Je jen na uživateli, které materiály použije a které vynechá. Rozsáhlejší použití materiálu je možné v rámci seminářů.
2. Některé ukázky lze použít i do jiných předmětů (literatura, základy společenských věd, mediální výchova).
3. Mediální ukázky na webových stránkách lze kombinovat s prameny a ikonografií dokumentující rok 1989, které jsou zveřejněny na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů a na stránkách Ústavu pro soudobé dějiny.

Praktická doporučení

1. Organizace webu. Mediální ukázky jsou tematicky rozděleny do několika oddílů. Každá ukázka je vybavena metodickým listem, který umožňuje maximálně didakticky danou ukázku využít.
2. Seznamte se s materiály, které chcete používat dopředu. Doporučujeme seznámit se s materiály, které chcete používat dopředu a vytisknout si k ukázkám, se kterými chcete v hodinách pracovat metodické listy ještě před začátkem vyučovací hodiny.
3. Kombinace ukázek. Některé metodické listy kombinují několik ukázek, popř. nabízejí různé varianty použití ukázek.
4. Zadávejte úkoly ještě předtím, než pustíte ukázku. Studenti nemají rozvinuté kritické čtení textů a mediálních sdělení, a pokud je dopředu neupozorníte, co mají sledovat, budou mít problémy obsah sdělení reprodukovat a analyzovat. Doporučujeme seznámit se s příručkou Rozumět médiím, která se problematikou mediálních sdělení v kontextu vzdělávání zabývá.
5. Cíle. Promyslete si, proč chcete danou ukázku pustit a co její prezentací sledujete. Nebuďte však při plnění cílů příliš striktní. Pokud Vás diskuse zavede k jiným problémům, nebojte se improvizovat. Pokud se seznámíte se strukturou webu včas, zjistíte, že umožňuje vytváření libovolných výkladových řetězců.