Tautz, Hartmut (* 10. 2. 1968, † 9. 8. 1986)

Tautz Hartmut (zdroj: A ÚPN Bratislava)V létě roku 1986 se tehdy osmnáctiletý Hartmut Tautz[1] rozhodl odejít z NDR na Západ. Do roku 1986 žil se svou rodinou v Magdeburgu. Jeho otec pracoval jako zubař a ve volném čase se věnoval opernímu zpěvu, Hartmut zdědil jeho muzikální nadání a oblíbil si klarinet. Ale protože jeho příbuzní žili v SRN, nebyl přijat ani do armádního souboru v rámci čtyřtýdenního armádního cvičení v maturitním ročníku. Vzápětí se musel vyrovnat se smrtí milovaného otce, který zemřel na infarkt.[2]

Tehdy se rozhodl pro útěk. Své matce řekl, že jeho třída pojede po maturitě na školní výlet do Leningradu (dnešního Petrohradu), kam však neodcestoval. O několik dní později se Christa Tautzová dozvěděla, že její syn zemřel v Bratislavě.[3]

Podle pozdějších zjištění StB přešel Tautz do ČSSR 31. července 1986 v prostoru obce Petrovice v okrese Ústí nad Labem (mimo hraniční přechod) a přes Prahu pokračoval vlakem do Bratislavy.[4]

V Bratislavě se 1. srpna ubytoval na vysokoškolském internátu Družba v městské části Karlova Ves, kde zůstal do 8. srpna.[5] V této době se zřejmě rozhodoval, přes který úsek hranice na okraji Bratislavy se pokusí přejít do Rakouska – z několika vyvýšených míst ve městě bylo totiž možné pozorovat rakouské území. To však neznamenalo, že by bylo snadné odhalit zabezpečení těchto úseků Pohraniční stráží.

Těchto úseků se také týkal rozkaz náčelníka HS PS OSH generálmajora PhDr. Antona Nemce z července 1985,[6] v němž byla stanovena důležitá režimová opatření při střežení hranice s „kapitalistickými“ státy. Týkala se hlavně efektivního zasahování pohraničních hlídek a bojových skupin proti utečencům v „pásmu překrytí“ − mezi drátěnými zátarasy a hranicí.

Z tohoto rozkazu přímo vyplývalo vytvoření drastického „systému smeček“ na střežení hranice za použití služebních psů pro „útok na volno“. Na vnější straně drátěných zátarasů (mezi DZ a státní hranicí) byly vybudovány kotce, které ovládal psovod na dálku lankem z vnitřní strany DZ, a dále tzv. automatické kotce pro smečku, jež se otevíraly současně se signálem i dálkově z roty PS.[7]

Pokud nebyly v některém úseku kotce zbudovány, mohl po signálu z konkrétního úseku vypustit smečku za DZ psovod. Smečka, cvičená k útoku již od štěňat, byla velmi nebezpečná a její chování nebylo možné ovládat jako při použití jednoho služebního psa. Kupříkladu přeběhnutí samostatně útočících smeček na území cizího státu nedokázala PS zcela zabránit.

Hartmut Tautz se rozhodl přejít hranice z bratislavského sídliště Petržalka, jehož okrajové obytné domy dělilo od rakouského území jen několik set metrů. Dne 8. srpna přešel ve večerních hodinách za benzinovou stanicí na tehdejší Kossuthově ulici[17] přes silnici a za železniční tratí[8] přestřihal kleštěmi týlový plot s pomocnou signalizací. Potom vešel do kukuřičného pole, za kterým ležela asfaltová silnice a kontrolní pás na určení stop.[9]

Dostal se až k signální stěně, SiS [signální stěna] prestrihal na podúseku č. 10 na 3. až 7. vodiči a pokračoval smerom k ŠH.[10] Následný zkrat zalarmoval pohraničníky 11. brigády PS (Bratislava) a její dislokované jednotky 11. roty PS Petržalka–Kopčany. Do prostoru byla vyslána dvojčlenná hlídka, kterou tvořili velitel hlídky voj. zákl. sl. Ivan Hirner (* 4. 9. 1964) a člen hlídky voj. zákl. sl. Oldřich Kovář (* 31. 10. 1967) se služebními psy puštěnými na volno, využívanými jako „smečka samostatně útočících psů“[11] za DZ. Po jejím příchodu k přestřižené signální stěně Hirner navedl dvojici psů na stopu a vypustil je k útoku. Hartmut Tautz stačil ujít kukuřičným polem zhruba 250 metrů, když jej zhruba ve 22.25 ve vzdálenosti 22 metrů od hranice smečka dostihla.

Ze zápisu výslechu svědka Oldřicha Kováře ze dne 9. 8. 1986 na PS − útvaru 5947 (11. brigáda PS Bratislava) je možné utvořit si úsudek o pravděpodobných okolnostech závěru zákroku PS: Videl som na tomto mieste prestrihnuté pletivo, ostnatý drát a stopy obuvi vedúce od tohto miesta smerom k štátnej hranici […] potom asi 10 m od kraje kukuričného poľa sme našli miesto, ktoré bolo zošliapané a po jeho osvietení baterkou sme spozorovali muža ležiaceho na zemi na ľavom boku hlavou obráteného smerom k demarkačnej čiare, ktorá sa nachádza od uvedeného miesta vo vzdialenosti asi 20 m. Vedľa muža ležal na zemi sl. pes Roby a sl. pes Ryšo obchádzal okolo neho. Tento muž mal viacero zranení – pohryzenie od psov. Mal stiahnutú kožu s vlasmi na zátylku, mal zranenia i v tvárovej časti hlavy – na spánku, z čoho mu tiekla krv, ďalej mal zranenie v stehennej časti nohy, ale nepamätám si ktorej. Mal oblečené riflové nohavice do dĺžky asi polovice stehien. Videl som, že na zemi sa potom tento mu[ž] obrátil na chrbát a niečo nezrozumiteľne rozprával a bol bezvládny. Ja som sa ho spýtal, či nemá nejakého spoločníka, na čo mi neodpovedal iba od bolesti stonal. Ja som jedného psa uviazal na vodítko a veliteľ hliadky robil s druhým psom prieskum blízkeho okolia.[12]

Po příjezdu dozorčího důstojníka roty Viliama Švirka (* 25. 8. 1963) byl Hartmut Tautz nejprve odvezen na rotu PS, ale ještě předtím Švirk provedl opětovnou obhlídku místa zadržení a hledal předměty, které by patřily „narušiteli“. Lékař se sanitním vozem přijel na rotu PS ve 23 hod. a po zjištění Tautzova stavu ho dal převézt do Vojenské nemocnice v Bratislavě.[13] Tam 9. srpna 1986 v 1.15 postižený svým zraněním v důsledku hemoragického šoku podlehl.

Ze zápisu ze soudní pitvy, kterou provedli 11. srpna 1986 soudní znalci MUDr. Jaroslav Sochor, CSc., a Prof. MUDr. Milan Kokavec, CSc., vedoucí Ústavu soudního lékařství, plyne, že Tautz zemřít nemusel: Ako vyplýva z časových vzťahov medzi zadržaním Hartmuta Tautza služobnými psami /cca 22.30 hod./; jeho privezením na ambulanciu Chirurgického oddelenia Vojenskej nemocnice v Bratislave /23.50 hod./  smrťou /01.15 hod./ medzi zadržaním menovaného psami a privezením do nemocnice uplynul dlhší časový odstup /1 hod. 20 min./. Pritom skorým poskytnutím kvalifikovanej lekárskej pomoci, spočívajúcej najmä v zastavení krvácania, dopĺňaní objemu cirkulujúcej krvi, ošetrení rán a tíšení bolesti, ako aj farmakologickej protišokovej liečbe bolo možné účinne čeliť šokovým mechanizmom ústiacim v konečnom dôsledku v smrť Hartmuta Tautza, prípadne aj jeho smrť odvrátiť. Hartmut Tautz neutrpel žiadne také poranenie, ktoré by bolo nezlučiteľné so životom, resp. ktoré by samo o sebe muselo privodiť jeho smrť.[14]

V rozporu se závěrem soudních lékařů je však část usnesení Vojenské obvodové prokuratury Bratislava z 19. září 1986 (OPv 341/86) o odložení věci podle § 159 odst. 1 tehdy platného trestního zákoníku, protože v případě zákroku hlídky PS proti Tautzovi nešlo o podezření z trestného činu ani přečinu. Už jen samotný fakt, že „bylo potřebné“ vydat uvedené usnesení týkající se právního posouzení zákroku hlídky PS a že je součástí vyšetřovacího spisu StB vedeného proti usmrcenému „narušiteli“, má vysokou vypovídající hodnotu ve vztahu k legitimizování bezpráví tehdejšími státními orgány.

V odůvodnění usnesení se mj. uvádí: O 23.15 sa dostavil na PS jednotku Kopčany ošetrujúci lekár útvaru, ktorý zabezpečil po ošetrení prevoz zraneného na chirurgické oddelenie VN Bratislava, kde mu [Hartmutu Tautzovi] bola poskytnutá odborná lekárska pomoc, ale aj napriek všetkému úsiliu lekárov sa menovaného nepodarilo zachrániť… pričom smrti menovaného sa nedalo zabrániť ani včasnou odbornou lekárskou pomocou.[15] Pod tímto usnesením je podepsán vyšetřovatel Vojenské obvodové prokuratury Bratislava kpt. JUDr. Tibor Gaplovský.

Hartmutovo tělo bylo na naléhání matky na tehdejší úřady v NDR převezeno do Magdeburgu, kde byl pohřben. Pozůstalí však nesměli otevřít rakev.[16]

Slovenský Ústav paměti národa vznesl v květnu 2008 podnět na Generální prokuraturu SR, že se v případě usmrcování civilních osob na státních hranicích v letech 1948–1989 jedná o zločiny proti lidskosti, ale dosud nebylo proti žádné ze zodpovědných osob vzneseno obvinění.

Ľubomír Morbacher

Archivní dokumenty:

Zdroj:

  • A ÚPN Bratislava, f. KS ZNB BA, a. č. V – 18860
  • A ÚPN Bratislava, f. 2346 – 11. brigáda PS (Bratislava)
  • ABS, f. HS PS OSH
  • PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s.

[1] Narozen 10. února 1968 v saském Plauenu.
[2] LESNÁ, Ľ.: Border killings remain unpunished decades later. The Slovak Spectator. 13. 10. 2008.
[3] Tamtéž.
[4] A ÚPN Bratislava, f. KS ZNB BA, a. č. V – 18860.
[5] Tamtéž.
[6] ABS, f. HS PS OSH č. 12/1985, Režimová opatření k zabezpečení kvalitního plnění úkolů při ochraně státních hranic ČSSR s kapitalistickými státy.
[7] Tamtéž.
[8] Vedoucí do Maďarské lidové republiky.
[9] A ÚPN Bratislava, f. KS ZNB BA, a. č. V – 18860.
[10] A ÚPN Bratislava, f. 2346 – 11. brigáda PS (Bratislava), i. j. 25, DH z 10. 8. 1986.
[11] Tzv. SUPI – samostatně útočící psi.
[12] A ÚPN Bratislava, f. KS ZNB BA, a. č. V – 18860.
[13] A ÚPN Bratislava, f. KS ZNB BA, a. č. V – 18860.
[14] Tamtéž.
[15] Tamtéž.
[16] LESNÁ, Ľ.: Border killings remain unpunished decades later. In: The Slovak Spectator, 13. 10. 2008.
[17] Dnešní Panónska cesta.