Pohraniční stráž

Součástí projektu Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948–1989 je rozsahlé vyhledávání, zpracování a analýza archivních dokumentů, které vznikly v rámci činnosti Pohraniční stráže a Státní bezpečnosti. Mimo dokumentaci tragických osudů osob usmrcených na hranici má sloužit také ke zmapování organizační a personální struktury jednotlivých brigád Pohraniční stráže a jejich nadřízených složek. Záměrem je, aby mohli být příbuzní obětí, laická i odborná veřejnost seznámeni s doposud neznámými jmény příslušníků Pohraniční stráže z povolání, kteří se podíleli na usmrcování a porušování lidských práv uprchlíků a kteří nesou zodpovědnost za udržování drastického režimu na západní hranici. Autoři dokumentačního projektu se v tuto chvíli nacházejí v náročné fázi intenzivního vyhledávání relevantních dokumentů. Na tomto místě budou postupně a systematicky zveřejněny uvedené struktury.

Nástin organizace a řízení útvarů PS v 70. a 80. letech

Nástin organizace a řízení útvarů PS v 70. a 80. letech

(Vaněk, Pavel: Vojenská rada Pohraniční stráže a její práce na přehodnocení úkolů Pohraniční stráže počátkem 70. let, Sborník Archivu ministerstva vnitra 1, 2004, s.66-67.).

Ministr národní obrany ČSSR

 • Martin Dzúr (24. dubna 1968 – 10. ledna 1985)

Ministr vnitra ČSSR

 • Radko Kaska (28. ledna 1970 – 28. února 1973)
 • Jaromír Obzina (30. března 1973 – 20. června 1983)
 • Vratislav Vajnar (20. června 1983 – 11. října 1988)
 • František Kincl (13. října 1988 – 3. prosince 1989)

Náměstek ministra vnitra ČSSR – kompetence k PS

 • genmjr. prof. JUDr. Ján Pješčak, CSc. (od 4. ledna 1973)
 • genmjr. Karel Kropáček (21. února 1973–1979)
 • plk./genmjr. JUDr. Vladimír Hrušecký (14. června 1979–1988)
 • plk. František Kincl (od 22. července 1988)
 • plk. doc. RSDr. Stanislav Nezval (od 19. dubna 1989)

Velitel Pohraniční stráže/Náčelník HS PS OSH

 • genpor. Ing. František Šádek (1970–1981)
 • plk./genmjr. PhDr. Anton Nemec (leden 1982–1989)

Náčelník štábu Velitelství PS/ HS PS OSH

 • pplk. Stanislav Kocourek (1970–1971)
 • plk. gšt. Ing. Josef Niebauer (1971)
 • pplk. Ing. František Hrkal (1972–1973)
 • pplk. Miroslav Kotěra (červenec 1973–1980)
 • plk. Ing. Jan Muzikář (1. října 1980–1989)

Náčelník politické zprávy VPS/HS PS OSH

 • genmjr. Ing. Jozef Gumulka (1970–1971)
 • pplk. František Kuľko (1972)
 • plk. Josef Kocour (červen 1972–1977)
 • plk. gšt. Doc. PhDr., Ing. František Weis, CSc. (listopad 1977–1986)
 • plk. RSDr. Stanislav Šefraný (listopad 1986–1989)

Agentúrně oper. odd. VPS/Náčelník zpravodajské zprávy HS PS OSH

 • plk. František Častulík (červen 1970–1971)
 • pplk. Jaroslav Král (1972–1973)
 • pplk. JUDr. František Rezek (červenec 1973–1979)
 • plk. JUDr. Ladislav Vaniš (květen 1979–1989)

Organizace útvarů Pohraniční stráže a ochrany státních hranic