Mobilní aplikace Místa paměti národa

Project Iron Curtain Stories

Z dokumentačního projektu Ústavu pro studium totalitních režimů Dokumentace usmrcených na čs. státních hranicích v letech 1948 až 1989 bylo vybráno 15 případů pro aplikaci Místa paměti národa, kterou vytvořilo občanské sdružení Post Bellum. Případy jsou součástí vrstvy, která je navázána na dálkovou cyklostezku EuroVelo 13 a která se týká železné opony. Případy byly vybrány na základě koncepce aplikace a těchto kritérií: Za klíčovou podmínku k zařazení do aplikace bylo považováno místo incidentu a jeho poloha vůči trase cyklostezky EuroVelo 13, většina vybraných incidentů se tedy odehrála v místech, kudy stezka prochází, příp. v její blízkosti. Toto technické kritérium zajistí relativní dostupnost jednotlivých míst. Další kritéria jsou v souladu s metodologií projektu, která zohledňuje především časové a technické aspekty (tzn. čtyři základní období), státní příslušnost usmrcených a dále okolnosti, za jakých došlo k usmrcení. Vybrané případy mají být ilustrací, nemohou však zastoupit ostatní případy usmrcených na hranicích.

a) Počet usmrcených v jednotlivých obdobích

Období Zdokumentovaní usmrcení APLIKACE PN
1948–1950 63 4
1951–1965 181 8
1966–1970 9 1
1971–1989 23 2

b) Procentuální vyjádření poměru cizinců z celkového počtu obětí v daných obdobích

Období Zdokumentovaní usmrcení[1] APLIKACE PN
1948–1950 23 % 25 %
1951–1965 27 % 38 %
1966–1970 14 % 0 %
1971–1989 58 % 33 %

c) Procentuální vyjádření četnosti způsobu usmrcení pro všechna období

Způsob úmrtí Zdokumentovaní usmrcení APLIKACE PN
Střelba 50 % 40 %
El. proud 35 % 27 %
Miny 0,4 % 7 %
Utonutí 4 % 0 %
Sebevražda 6 % 13 %
Jiný způsob 4 % 13 %

 

V rámci aplikace Místa paměti národy byly zpracovány tyto portréty z projektu Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948−1989:


 

[1] Bez započtení osob s neurčenou státní příslušností.