Svoboda, Jan (* 29. 1. 1926, † 21. 11. 1954)

Jan Svoboda byl československý státní příslušník české národnosti. Narodil se dne 29. 1. 1926 v obci Zelov (Zelów), okr. Lask, v Polsku.[1] Zelov je město u Lodže, které bylo centrem českých krajanů v Polsku. Žili zde potomci pobělohorských protestantských exulantů.[2] V období první republiky a po druhé světové válce se někteří exulanti vraceli do vlasti. Usazovali se zvláště v oblasti severozápadních Čech a zakládali evangelické sbory, v nichž praktikovali svůj náboženský život. Reemigranti ze Zelova se usadili také v městě Teplá, kde roku 1952 založili samostatný sbor Českobratrské církve evangelické.[3]

V Teplé v okrese Toužim žil po návratu do Československa také Jan Svoboda. Pracoval jako zemědělský dělník a byl zaměstnán v závodě Teplá národního podniku Lužan Veselí nad Lužnicí.[4] V Teplé n. p. Lužan provozoval závod tírnu lnu, kde byl zpracováván len, probíhala zde výroba třeného vlákna, koudele a odsemeňování stonku lnu.[5]

Dne 21. 11. 1954 se Jan Svoboda pokusil o přechod československých státních hranic do Německé spolkové republiky. Při překonávání drátěných zátarasů byl ve 21.30 hod. usmrcen elektrickým proudem v prostoru 5. roty 12. plánské pohraniční brigády MV Broumov, asi 20 metrů jižně od silnice mezi obcí Broumov a německou vesnicí Mähring. Mrtvé tělo bylo nalezeno hlídkou Pohraniční stráže svobodníkem Benešem a vojínem Jirgalem.[6] Důvod ilegálního přechodu hranic nebyl Pohraniční stráží zjištěn. Jan Svoboda byl záhy pohřben, nepodařilo se zjistit kde.

Jeho smrt nebyla vyšetřována Sborem národní bezpečnosti, ani po roce 1990 Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Eva Palivodová

Archivní dokumenty:

  1. Výkaz činnosti a výkonu služby k ochraně státní hranice za měsíc listopad 1954 (12. bPS Planá) (Zdroj: ABS).

Zdroj:


[1] Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (2357), k. 59, Výkaz činnosti a výkonu služby k ochraně státní hranice za měsíc listopad 1954 (12. bPS Planá).

[2] Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Krajanské spolky a Češi v zahraničí – Polsko, http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/krajane_ve_svete/adresare/adresare-polsko_adresar_krajanskych_spolku.html (podle stavu ke dni 29. 9. 2012).

[3] ČCE Teplá, Historie, http://tepla.evangnet.cz/?page_id=80 (podle stavu ke dni 29. 9. 2012).

[4] Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Lužan n. p., Veselí nad Lužnicí – bohužel se ve fondu nedochovaly personální písemnosti, jak autorku informoval SOA Třeboň.

[5] Knihovna s infocentrem Teplá, Historie města Teplá, http://www.tepla.knihovna.info/admin/img/340/file/Historie%20Tepla.pdf (podle stavu ke dni 1. 10. 2012).

[6] ABS, f. 2357, k. 59, Výkaz činnosti a výkonu služby k ochraně státní hranice za měsíc listopad 1954 (12. bPS Planá).