Michael Kühnel (* 6. 7. 1959, † 19. 12. 1978)

Krátce po půlnoci z 18. na 19. prosince 1978 se hlídky Obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti (OO VB) Litvínov dvakrát marně pokoušely zastavit motocykl tovární značky MZ 250 a státní poznávací značky NDR RV 36 23. Řidič motocyklu opakovaně na hlídky najížděl a poté vždy ujel. Z rozhodnutí operačního střediska Okresní správy Sboru národní bezpečnosti (OS SNB) Most ve 2.30 hod. inspektor pořádkové služby Obvodního oddělení VB Litvínov nstržm. Vratislav Fejfar zatarasil svým služebním automobilem[1]s rozsvíceným majákem silnici mezi Mostem a Litvínovem a hlídka VB s červeným světlem stavěla motocykl 150 metrů před tímto zátarasem. Řidič opět nezastavil a rychlostí asi 130 kilometrů v hodině najel do služebního automobilu. Řidič motocyklu na místě zahynul, spolujezdec byl převezen v kritickém stavu do nemocnice v Mostě.[2] Podle dokladů byli zjištěni jako řidič motocyklu Michael Kühnel, nar. 6. 7. 1959, bytem Bad Gottleuba, NDR, a spolujezdec Detlef Lehmann, nar. 1961, bytem Bad Gottleuba − Hartmansbach, NDR.[3] Bydliště obou mladíků se nacházelo v Sasku, asi osm kilometrů od hraničního přechodu Petrovice – Bahratal. Na místo havárie tedy ujeli z domova asi padesát kilometrů.

Ve Svodce denních událostí Ministerstva vnitra ČSR z 19. 12. 1978 je ale uvedena vzdálenost hlídky VB s červeným světlem před improvizovaným zátarasem vytvořeným ze služebního vozidla pouze 25 metrů. Dále pak zpráva uvádí, že není znám důvod příjezdu dvojice do ČSSR.[4]

Událost byla v hlášení evidenčního oddělení Ostrahy státních hranic Ústí nad Labem označena za zadržení při pokusu o ilegální přechod z NDR do ČSSR s cílem překročit státní hranici do SRN. Oba muži u sebe měli jen řidičské průkazy a Kühnel předvolání v neznámé věci na pobočku východoněmecké Státní bezpečnosti v Pirně na leden 1979, drobné mince a mapu Evropy s vyznačenou trasou Rumburk − Cheb. Nalezené předměty a chování motocyklistů na území ČSSR vedly patrně k domněnce, že měli v úmyslu překonat státní hranice do SRN. Na OS SNB Most byl v následujících dnech předvolán otec Detlefa Lehmanna. Tvrdil, že Kühnela vyšetřovaly východoněmecké úřady, a aby se vyhnul potížím, hodlal odejít do SRN. K tomu prý přemluvil i Lehmanna mladšího. Další šetření bylo podle hlášení vedeno ve spolupráci s orgány NDR.[5]

Škoda na vozidle OO VB Litvínov činila 20 000 Kčs a na motocyklu 5000 Kčs.[6] Podle deníku vyšetřovacích spisů OS SNB Most bylo šetření vedeno pro trestný čin dopravní nehody se smrtelným zraněním a těžkým ublížení na zdraví,[7] což bylo později doplněno dalším šetřením o „přechod hranic“. Ve věci byl vyžádán posudek znalce Ústavu národního zdraví Most. Vzhledem k úmrtí potenciálního pachatele vyšetřovatel Oddělení vyšetřování VB Most stíhání dne 15. února 1979 formálně zastavil podle § 172/1d k §  1/1e trestního řádu. Spis byl bohužel v souladu se skartační lhůtou podle záznamu v deníku zničen 17. března 1989.[8]

Další zmínku o události je možno najít v situační zprávě Federálního ministerstva vnitra z 20. prosince 1978, která však neuvádí žádné nové skutečnosti.

Tento tragický případ je atypický. K úmrtí došlo mimo hraniční pásmo a jde prakticky o událost poblíž hranice s NDR. Úmysl překročit státní hranici do SRN je potvrzen jen nepřímo. K věci existuje v českých archivech pouze minimální dokumentace, nejdůležitější spis byl v minulosti skartován.

Prokop Tomek

Archivní dokumenty:

Zdroje:

 • Archiv bezpečnostních složek (ABS)
  • f. Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (2357), k. 245, Denní hlášení č. 355 z 22. 12. 1978
  • f. Sekretariát ministra vnitra, nezpracované přírůstky, Situační zpráva FMV, 20. 12. 1978
  • f. Okresní správa SNB Most (OS SNB), př. č. 3660-3673/01 b. 36 – Deník vyšetřovacích spisů OS SNB Most, r. 1978–1979
  • f. MV ČSR, př. č. 1328/84, Svodky denních událostí ze dne 19. 12. 1978
 • PEJČOCH, Ivo: Přechody přes železnou oponu. Příběhy odvážlivců, kteří se rozhodli riskovat a odejít přes důkladně zabezpečené a střežené hraniční pásmo. Svět křídel, Cheb 2011.
 • PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2006.

[1] SPZ B 42 210.

[2] V nemocnici byl hospitalizován od 19. prosince 1978 do 19. února 1979. E-mailová korespondence autora s Ivetou Bejčkovou [online] vedená dne 9. 1. 2013.

[3] ABS, f. 2357, k. 245, DH 355/78, DH z 22. 12. 1978.

[4] ABS, f. MV ČSR, př. č. 1328/84, Svodky denní událostí ze dne 19. 12. 1978.

[5] ABS, f. 2357, k. 245, DH 355/78, DH z 22. 12. 1978.

[6] ABS, f. Sekretariát ministra vnitra, nezpracované přírůstky, Situační zpráva FMV, 20. 12. 1978.

[7] § 224 odst. 1) Trestního zákona: Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

[8] ABS, f. OS SNB Most, př. č. 3660-3673/01 b. 36 – Deník vyšetřovacích spisů OS SNB Most, r. 1978–1979, číslo záznamu 805.