Malina, Ladislav (* 5. 1. 1956 † 14. 4. 1985)

Ladislav Malina pocházel z Kutné Hory, narodil se jako jedno ze dvou dětí do rodiny Ladislava a Ireny Malinových. Vyučil se automechanikem, po vyučení se živil jako brigádník, v době svého útěku byl ale nějakou dobu nezaměstnaný. Jeho posledním zaměstnavatelem se stal Mikrobiologický ústav Československé akademie věd, kde pracoval jako řidič nákladního automobilu.[1] V době svého pokusu o útěk měl Malina hlášeno trvalé bydliště na adrese Na Folimance 17/2154 na Praze 2, kde žil v podnájmu. Příliš se tam ale nezdržoval a přespával převážně u svého kamaráda Richarda Dastycha.

Ladislav Malina se stal jedním z dvojice mužů, která se v roce 1985 pokusila přejít státní hranici do Rakouska. Tuto dvojici tvořily dvě naprosto protikladné osobnosti, alespoň z policejního pohledu. Malina měl v minulosti problémy se zákonem, v roce 1980 jej soud poslal na dvacet čtyři měsíců za mříže za spekulaci.[2] Dnes již nelze posuzovat skutečné Malinovo zavinění, je však docela dobře možné, že se jednalo o činnost spíše podnikatelského než vyloženě kriminálního charakteru.[3] Bohužel vzhledem ke skartacím v minulých desetiletích se nepodařilo najít dobový vyšetřovací spis Veřejné bezpečnosti ani osobní svazek vězně, kde by byly k případu Malinovy trestné činnosti další podrobnosti. Již předtím byl ale stíhán i za další trestnou činnost, ublížení na zdraví, neoprávněné užívání cizího motorového vozidla a podvod.[4]
Malinův o čtyři roky mladší kamarád Richard Dastych (nar. 1960) byl naopak podpraporčíkem Sboru národní bezpečnosti (dále jen SNB), kde pracoval jako řidič a automechanik na úřadovně v pražské Konviktské ulici. Oba muži se poznali v Kutné Hoře již v mládí jako učni, přes určitý věkový rozdíl se spřátelili a byť s přestávkami se stýkali i v dospělosti.[5] Na jaře roku 1985 začali diskutovat o možnosti uprchnout do exilu. Ani jeden se nemohl za hranice dostat legální cestou, Malina by v důsledku předchozího trestního stíhání nedostal výjezdní doložku,[6] Dastych jako příslušník Veřejné bezpečnosti nemohl o cestě do „kapitalistické ciziny“ ani uvažovat.[7] Ladislava Malinu zřejmě motivovaly osobní problémy – před časem se s ním rozvedla manželka a odešla do exilu do Spolkové republiky Německo, navíc měl již zmíněné potíže se zákonem.[8] Co pohánělo k útěku Richarda Dastycha přesně nevíme, on sám to později nechtěl obšírněji vysvětlovat; při výslechu orgány Státní bezpečnosti pouze uvedl, že jej inspiroval Malina a vedla ho touha po dobrodružství a snaha poznat život na Západě.[9]

Oba muži si naplánovali přechod státní hranice s Rakouskem v oblasti Znojemska a dne 22. března 1985 se společně vydali na cestu.[10] Richard Dastych si v půjčovně automobilů Pragocar vypůjčil zelenou osobní Škodu 105, s níž odjeli z Kutné Hory do Znojma. Ve Znojmě navštívili železářství, kde si koupili polní lopatku, lovecký nůž a kombinačky s izolovanými rukojeťmi. V potravinách si koupili dva balíčky mletého pepře, s nímž chtěli zmást psy, vyslané po jejich stopě. Autem dojeli do Hrušovan nad Jevišovkou, kde si prohlédli terén a domluvili se, že přejdou právě zde. Vrátili se pak do Znojma, neboť policista Dastych byl přesvědčen, že odstavený automobil s pražskou poznávací značkou v blízkosti hranice by mohl vzbudit nežádoucí pozornost. Auto zaparkovali u nádraží a vlakem dojeli ze Znojma zpět do Hrušovan, kam dorazili v 19.45 hod. Odtud se dál vypravili pěšky. Měli s sebou toho dne zakoupenou lopatku na podhrabání drátěného zátarasu, štípací kleště na rozstříhání drátů a každý jednu pistoli. Policista Dastych si vzal svou služební pistoli vzor 50/70 ráže 7,62 milimetru, Malinovi dal svou druhou pistoli ráže 6,35 milimetru, jíž měl registrovanou jako osobní. Neplánovali je použít proti pohraničníkům, počítali však s tím, že by na ně mohli poslat psy.[11] Nebezpečné čtyřnohé pronásledovatele chtěl Dastych v nejhorším případě zastřelit.[12] Postupovali však velmi pomalu, neznali dobře terén a ve tmě se špatně orientovali. Drátěného zátarasu dosáhli až v časných ranních hodinách.[13] Richard Dastych měl jako příslušník SNB znalosti o systému zabezpečení státní hranice, s nímž se seznámil během odborných školení. K zátarasu se opatrně připlížili ve 4.30 hod., částečně se podhrabali, částečně prostříhali a podařilo se jim prolézt na druhou stranu. Během cesty se snažili nedotknout signalizačních drátů před zátarasem, které pečlivě překročili. Když se dostali za dráty, utíkali přes otevřenou plochu, a skryli se v křovinatém porostu.[14] Cestou odhodili lopatku, kleště a Malina také bundu, aby se jim lépe běželo. Chtěli zůstat schováni v křovinách a potom nepozorováni překročit rakouskou hranici, o níž ovšem přesně nevěděli, kde se nachází. Na místě pak leželi šest až sedm hodin. Jak se ukázalo, byla to největší slabina jejich útěku, neboť zabloudili totiž v mokřinatém terénu. Pokud by byli udrželi správný kurz a pokračovali v běhu, hranici museli zakrátko překročit, protože od ní nebyli vzdáleni více než stovky metrů a nic jim v tu chvíli nebránilo dosáhnout cíle. Do křovin se schovali na Malinův pokyn, který Dastychovi tvrdil, že v dáli spatřil postavu, a obával se, že by mohlo jít o hlídku Pohraniční stráže (dále jen PS), která by je pak pronásledovala.[15]

Přes snahu nevzbudit žádnou pozornost, jejich přítomnost zjistila hlídka PS, která je začala hledat. Pohraničníci totiž v 6.29 hod. našli stopy po prostříhání zátarasu, vyhlásili poplach a začali prohledávat terén.[16] Malina s Dastychem ze svého lesního úkrytu pozorovali, jak po nedaleké cestě projel vojenský nákladní automobil, který přivezl posily z nedaleké roty PS. Její příslušníci se rozdělili po dvojicích a vytvořili rojnici, postupující od drátěného zátarasu směrem k hraniční čáře. Pátrací akce začala ve 12.40 hod. a přibližně ve 14 hod. přišla hlídka složená z příslušníků PS svobodníka Jiřího Slámy a vojína Romana Chytila k hustým křoviskům. Sláma si povšiml dvou párů nohou, vyčnívajících z porostu. Vojáci se rozdělili, aby zamezili případnému útěku hledaných, a pak je vyzvali, aby opustili úkryt. Vyústění však bylo nečekané. Jeden z mužů vstal s rukama nad hlavou – jak se ukázalo, jednalo se o Richarda Dastycha. Uprchlíci si uvědomili, že je čeká cesta za mříže, kam však Malina po předchozí zkušenosti v žádném případě nechtěl.[17] Dříve se dokonce vyjadřoval, že než by šel znovu do kriminálu, radši se zabije.[18]Situaci se rozhodl řešit podobně jako kdysi vojáci v beznadějném obklíčení. Odjistil pistoli, přiložil ji ke spánku a stiskl spoušť. Ozval se výstřel a jeho tělo zůstalo bezvládně ležet na zemi. Dastych jen hlesl: ´Kluci, on se zastřelil.´ Příslušníci PS zajistili Dastycha, včetně nasazení pout na ruce, vážně zraněnému Malinovi poskytli nejzákladnější ošetření a automobilem ho odvezli do Fakultní nemocnice v Brně. Tam mu lékaři poskytli veškerou možnou péči, ale zraněný měl zasažen mozek a nacházel se v hlubokém bezvědomí. Lékaři provedli složitou neurochirurgickou operaci, projektil se jim však vyjmout nepodařilo a odborný závěr zněl, že prognóza je velmi nejistá. Malina byl v kritickém stavu a přestože jeho tělo dlouho bojovalo a zůstávala určitá naděje, že přežije, oslabený organismus nakonec vážné poškození mozku nevydržel. Zranění podlehl 14. dubna 1985, aniž by nabyl vědomí.[20] V Ústavu soudního lékařství v Brně provedli pitvu, která pouze konstatovala známý fakt, tj. že příčinou smrti bylo střelné poranění mozku se vstřelem do pravého spánku.[20] Tělo zesnulého Ladislava Maliny pak bylo vydáno rodičům a byl povolen pohřeb, který proběhl 30. dubna 1985 v 9 hod v obřadní síni v Kolíně.[21]

Krátce po zadržení obou mužů bylo již 23. března 1985 usnesením důstojníka PS s oficiální funkcí takzvaného vyhledavatele zahájeno proti Malinovi trestní stíhání ve věci pokusu trestného činu nedovoleného opuštění republiky podle § 8/1 k § 109/1 trestního zákona. Dne 25. března 1985 bylo usnesením vyšetřovatele Státní bezpečnosti vzneseno proti Malinovi obvinění pro uvedený trestný čin. Vzhledem k jeho úmrtí bylo trestní řízení zastaveno jako nepřípustné.[22] Státní bezpečnost prověřovala názory sousedů a kolegů na osobnost Ladislava Maliny a došla k závěru, že byl všeobecně považován za slušného pracovitého člověka, nepožívajícího ve větší míře alkoholické nápoje. Podle sousedů v místě trvalého bydliště šlo o tichého bezproblémového muže.[23] Toto tvrzení je ovšem třeba brát s určitou rezervou, protože jeho opakovaná trestní stíhání tomu zcela nenasvědčují. Případ Richarda Dastycha byl v rámci ustanovení § 14/163 trestního zákona řešen samostatně.[24] Vzhledem ke znění zákona na ochranu osobních údajů se nepodařilo výsledek stíhání zjistit.

Ladislav Malina drží tragický primát. Stal se totiž vůbec posledním občanem Československa, který přišel o život v důsledku neúspěšného pokusu ilegálně odejít do exilu v západní Evropě přes zajištěnou státní hranici. Další oběti československé části „železné opony“, které zahynuly do zrušení zátarasu po roce 1989, byly občany Německé demokratické republiky. Paradoxně po pouhých čtyřech letech od úmrtí Ladislava Maliny totalitní režim padl a hranice se zcela otevřely.

Ivo Pejčoch

Archivní dokumenty:

  1. Denní hlášení (zdroj: ABS, f. 2357)

Zdroje:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy – Centrála (MV-V), vyšetřovací spis archivní číslo V–38706 MV
  • ABS, f. Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany hranic (2357), k. 58, Zpráva o zadržení Richarda Dastycha a Ladislava Maliny
  • PEJČOCH, Ivo: Přechody přes železnou oponu. Svět křídel, Cheb 2011
  • PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. ÚDV, Praha 2006, 319 s.

Portrét byl zpracován také v rámci mobilní aplikace Místa Paměti národa v sekci Iron Curtains Stories.


[1] Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), f. Vyšetřovací spisy – Centrála (dále jen MV-V), vyšetřovací spis archivní číslo (dále jen a. č.) V-38706 MV, Potvrzení o zaměstnání Ladislava Maliny, l. 235.

[2] ABS, f. MV-V, a. č. V-38706 MV, Poznatky k osobě Ladislava Maliny, l. 233−236.

[3] PEJČOCH, Ivo: Přechody přes železnou oponu. Svět křídel, Cheb 2011, s. 179−180.

[4] ABS, f. MV-V, a. č. V-38706 MV, Žádost o výpis z trestního rejstříku, l. 226, Zpráva obvodního oddělení VB Kutná Hora, l. 227.

[5] ABS, f. MV-V, a. č. V-38706 MV, Výpověď Richarda Dastycha, l. 50–137.

[6] PEJČOCH, Ivo: Přechody přes železnou oponu, s. 179.

[7] Kmenoví příslušníci ministerstva vnitra měli možnost vycestování do zahraničí omezenou ještě více než běžní občané, museli hlásit každou návštěvu byť socialistického státu a ty se jim zapisovaly do osobního spisu. Vycestovat běžným způsobem do západního státu bylo prakticky nemožné, to samé platilo i pro důstojníky a praporčíky Československé lidové armády.

[8] ABS, f. MV-V, a. č. V-38706 MV, Výpověď Zalužanské, l. 199–209.

[9] Tamtéž, Výpovědi Richarda Dastycha, l. 50–137.

[10] PEJČOCH, Ivo: Přechody přes železnou oponu, s. 179.

[11] Tamtéž.

[12] ABS, f. Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany hranic (2357), k. 58, Zpráva o zadržení Richarda Dastycha a Ladislava Maliny.

[13] Tamtéž, f. MV-V, a. č. V-38706 MV, Výpověď Richarda Dastycha. l. 54.

[14] PEJČOCH, Ivo: Přechody přes železnou oponu, s. 179.

[15] ABS, f. MV-V, a. č. V-38706 MV, Výpověď Richarda Dastycha. l. 54.

[16] Tamtéž, Zpráva o zadržení, l. 167.

[17] PEJČOCH, Ivo: Přechody přes železnou oponu, s. 180.

[18] ABS, f. MV-V, a. č. V-38706 MV, Výpověď Ireny Jelínkové, l. 193.

[19] PEJČOCH, Ivo: Přechody přes železnou oponu, s. 180.

[20] ABS, f. MV-V, a. č. V-38706 MV, Pitevní zpráva, l. 20–46 .

[21] Tamtéž, Oznámení o posledním rozloučení s Ladislavem Malinou, l. 236.

[22] Tamtéž, Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, l. 3–4 .

[23] Tamtéž, Zpráva o pověsti Ladislava Maliny, l. 233–236.

[24] Tamtéž, Usnesení o stíhání Richarda Dastycha, l. 1.