Jozef Kováč (* 9. 12. 1922, † 27. 4. 1957)

Dne 27. dubna 1957 v 10.10 hod. byl v úseku 1. roty Moravský Svätý Ján spadající do sestavy 11. brigády Pohraniční stráže (PS) zadržen na břehu řeky Moravy maďarský občan Dezsö[1] Guba (nar. 1924). Pohraničníci jej zadrželi na pomezí úseku střeženého jednotkami 4. brigády PS. Guba pocházel z Budapešti a údajně byl profesorem. V době protikomunistického povstání roku 1956 údajně zastával funkci člena Ústředního výboru Sociálně demokratické strany Maďarska.
Na maďarského uprchlíka upozornil PS její spolupracovník, zadržení provedla hlídka svobodníka Novotného se psem. Dezsö Guba se snažil uprchnout do Rakouska. Během výslechu doznal, že nešel sám, ale společně s instruktorem rolnických družstev Jozefem[2] Kováčem (nar. 9.  12. 1922 v maďarské obci Heves), taktéž z Budapešti. Hranici na Slovensko překročili jižně od Košic a pro přeplutí řeky Moravy si vyrobili primitivní vor, jehož základem byl dřevěný žebřík. Při nasedání ale Kováč spadl do vody a jelikož neuměl plavat, utonul. Jeho tělo bylo příslušníky PS z roty Ruské domy nalezeno až dne 6. května 1957 u soutoku Moravy a Dunaje.[3]
Zadržený Dezsö Guba byl po sepsání záznamu předán pracovníkům Krajské správy ministerstva vnitra v Bratislavě.[4] S největší pravděpodobností byl následně vydán maďarským úřadům. Případy utonutí na hranici nejsou ojedinělé, většinou se však o těchto osobách dochovalo jen minimum informací. Často nebyli utonulí vůbec identifikováni a v záznamech byli vedeni jako „neznámí“, přičemž mohlo jít i o nešťastné náhody bez úmyslu přejít hranici.

Ivo Pejčoch

Zdroje:

  • Archiv bezpečnostních složek (ABS)
    • f. Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (2357), b. A/13, Denní hlášení č. 93 ze dne 29. dubna 1957
  • Archiv Ústavu pamäti národa (A ÚPN)
    • f. 11. brigáda PS Bratislava (2346), k. 13, Mesačné hlásenie a výkaz o činnosti a výkone služby za apríl 1957 – predloženie
    • f. 11. bratislavská brigáda PS Bratislava (2346), k. 13, Mesačné hlásenie a výkaz o činnosti a výkone služby za máj 1957 – predloženie
  • PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. ÚDV, Praha 2006.

[1] V archiváliích bývá uváděn jako Dezo.

[2] V archiváliích se objevuje i česká verze jména – Josef, pravděpodobně správná maďarská verze příjmení – Kovacs – se kupodivu nevyskytuje.

[3] A ÚPN, f. 2346, k. 13, Mesačné hlásenie a výkaz o činnosti a výkone služby za máj 1957 – predloženie.

[4] ABS, f. 2357, b. A/13, Denní hlášení č. 93 ze dne 29. dubna 1957.