Istvan Szabo (* 1933, † 5. 8. 1955)

Istvan Szabo byl maďarský občan narozený roku 1933 v Budapešti. Pokusil se přejít československou hranici do Spolkové republiky Německo v úseku 12. roty Zámeček z 9. poběžovické brigády dne 5. srpna 1955 ve 20.50 hod.[1]

Dvoučlenná hlídka svobodníka Jaroslava Císlera,[2] kterou dále tvořil vojín Gomola,[3] zjistila v prostoru kóty 930 vystřelení nástražného osvěcovadla na vzdálenost 500 metrů. Hlídka se ihned přesunula do prostoru a na vzdálenost 80 m uslyšel člen hlídky šramot. Velitel hlídky osvětlil DZ [drátěný zátaras – pozn. aut.] a spatřil mezi první a druhou stěnou DZ neznámou osobu, jíž vyzval k opuštění DZ. Načež narušitel se prudce obrátil ve směru hlídky, přičemž mu byla vidět v ruce zbraň… Velitel hlídky vystřelil 12 nábojů ze samopalu. Neznámý muž, jenž byl později identifikován jako Istvan Szabo, zůstal bezvládně ležet mezi stěnami zátarasu, příčinou smrti však nebylo střelné poranění, nýbrž zásah elektrickým proudem z elektrifikované stěny drátěného zátarasu.[4]

Svobodník Císler nahlásil incident veliteli roty, který nechal zajistit státní hranici a nechal propátrat okolní prostor. U mrtvého byly nalezeny osobní doklady, pistole ráže 6,35 mm, fotoaparát a buzola. Istvan Szabo byl po ohledání pohřben na hřbitově v zakázaném pásmu.

Rozkazem velitele brigády byl Císler povýšen na desátníka a Gomola na svobodníka, oba dostali pět dnů mimořádné dovolené.[5]

Smrt Istvana Szaba prošetřoval Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, který však neshledal, že by se někdejší velitel hlídky Jaroslav Císler dopustil nezákonného jednání. Případ byl tedy 6. října 2005 odložen.[6]

Ivo Pejčoch

Zdroje:

  • Archiv bezpečnostních složek (ABS)
    • f. Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (2357), b. A/11, Denní hlášení č. 218 z 6. 8. 1955
    • f. Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic (2357), k. 75, Výkaz činnosti a výkonu služby k ochraně státní hranice za měsíc srpen 1955 u poběžovické brigády
  • Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV)
    • vyšetřovací spis č. ÚDV-6/VtB-2005

[1] ABS, f. 2357, b. A/11, Denní hlášení č. 218 ze 6. 8. 1955.

[2] Uveden i jako Cízler a Cizler.

[3] Ročníky pohraničníků neuvedeny.

[4] ABS, f. 2357, k. 75, Výkaz činnosti a výkonu služby k ochraně státní hranice za měsíc srpen 1955 u poběžovické brigády.

[5] Tamtéž.

[6] ÚDV, vyšetřovací spis č. ÚDV-6/VtB-2005, Usnesení o odložení.