Cziumplik, Gregorz Francziszek (* 24. 5. 1924, † 23. 8. 1965)

Dne 23. srpna 1965 ve 22 hodin byl v úseku 24. roty Artoleč (15. českobudějovická bps) nalezen v drátěném zátarasu usmrcený polský státní příslušník Gregorz Francziszek Cziumplik (narozen 24. května 1924, bytem Konayce, elektromontér, ženatý). A současně byl pro pokus o přechod státní hranice zadržen Polák Oskar Calow (* 1929, elektromontér).

Muži přešli dne 16. srpna 1965 státní hranice mezi Polskem a Československem v prostoru Petrovice a postupovali směrem na Českou Třebovou, Humpolec, Jindřichův Hradec až do lesa severně od Artolče, odkud dne 23. května měli od 18 hodin pozorovat drátěný zátaras.

V lese si zhotovili z tyčkoviny provizorní žebřík, jímž překonali první dvě signální stěny bez toho, že by je uvedli v činnost. Při přelézání vnitřní stěny drátěného zátarasu byl Cziumplik zasažen elektrickým proudem a zemřel. Calow[1] běžel podél stěny a byl zadržen hlídkou voj. Zalaby za pomoci služebního psa. Podle denního hlášení měli Cziumplik s Calowem u sebe „kleště a mapu“.[2]

Tereza Mašková

Archivní dokumenty:

  1. Denní hlášení č. 187, 24. 8. 1965. (zdroj: ABS)
  2. Plánek místa zadržení Oskara Calowa. (zdroj: ABS)
  3. Vazební fotografie Oskara Calowa. (zdroj: ABS)
  4. Protokol z výslechu Oskara Calowa, 12. 8. 1969. (zdroj: ABS)
  5. Usnesení o zastavení trestního stíhání proti Oskaru Calowovi, 1. 9. 1969. (zdroj: ABS)

Zdroj:

  • Archiv bezpečnostních složek
    • f. HS PS OSH, bal. A/21, Denní hlášení č. 187, rok 1965
    • Skupina fondů vyšetřovacích spisů, V-4320 Ostrava
    • Skupina fondů vyšetřovacích spisů, V-7707 Brno
    • Skupina fondů vyšetřovacích spisů, V-1406 České Budějovice
  • PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945-1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s.

[1] Dle informací z r. 2009 poskytnutých Centrální evidencí vězňů byl Calow od 23. 8. 1965 do 17. 9. 1965 ve výkonu vazby ve věznici KP České Budějovice a dne 17. 9. 1965 vyhoštěn do Polska (spisová značka 1Kv 0054/65). A o přechod hranic na Západ se nejspíš neúspěšně pokusil ještě jednou – od 9. 8. 1969 do 22. 8.1969 byl ve výkonu vazby ve věznici KP Brno a dne 22. 8. 1969 byl propuštěn a vyhoštěn do Polska (spisová značka 2Kv 227/69).

[2] Denní hlášení (In ABS, f. HS PS OSH, bal. A/21, Denní hlášení č. 187, rok 1965).