Černocký, Ladislav (* 9. 2. 1905, † 13. 9. 1956)

Dne 13. září 1956 před šestou hodinou ranní nalezla hlídka Pohraniční stráže poblíž obce Valtice v okrese Břeclav (4. znojemská bps, 25. rps Valtice) muže usmrceného elektrickým proudem v drátěném zátarasu. Zjistilo se, že tím mužem je Ladislav Černocký, jednapadesátiletý rozvedený holič, bytem v Břeclavi. Černocký měl mít dle denního hlášení u sebe „gumové rukavice, štípací izolované kleště, plánek nějakého objektu a zhruba tři tisíce šest set československých korun“.[1]
Pohraniční stráž měla vypátrat, že se Černocký směrem ke státní hranici s Rakouskem plížil a posléze prolézal drátěnou ostrahou hranic tak, že si pomocí půlmetrových dřevěných latěk dělal otvory mezi dráty a vodiči. Pohraniční stráž na elektrickém zařízení nezaznamenala žádný zkrat, přičemž poslední kontrola KP a DZ byla provedena v 04.00 hodin bez poznatků.
Prostřednictvím Archivu města Ostravy se podařilo v r. 2008 zjistit, že se Ladislav Černocký narodil v Novém Jičíně. A dále, že měl od 22. 9. 1936 do 25. 10. 1946 povolenu koncesi na trhovectví s prodejem zboží galanterního, krátkého, střižního, pletového a prádla po trzích, poutích, slavnostech, přičemž jako sídlo živnosti (a patrně i bydliště) je nejprve udána Moravská Ostrava, později, nejspíše během 2. světové války, se přestěhoval do Přívozu. Z informací Moravského zemského archivu v Mikulově pak vyplývá, že se Černocký do Břeclavi přihlásil dne 31. 12. 1955.

Tereza Mašková

Archivní dokumenty:

  1. Denní hlášení č. 226, 13. 9. 1956. (zdroj: ABS)

Zdroj:

  • Archiv bezpečnostních složek
    • f. 2357, bal. A/12, Denní hlášení č. 226, rok 1956
  • PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s.

[1] Denní hlášení (In ABS, f. 2357, bal. A/12, Denní hlášení č. 226, rok 1956).