Bilt, Edward (* 8. 9. 1924, † 7. 10. 1964)

Polský státní příslušník Edward Bilt[1], narozen 8. 9. 1924 v Chorzówě, se pokusil dne 7. října 1964 neúspěšně přejít přes československou státní hranici do Rakouska.

Před osmou hodinou večerní byl na rotní signalizaci, na vnitřní straně drátěného zátarasu v úseku 26. roty Boří Dvůr (4. znojemská bps) zaznamenán zkrat. Na signál reagovala hlídka voj. zákl. služby Dezidera Virága (* 24. 6. 1944) a Jiřího Štechmüllera (* 4. 1. 1944), která byla od místa zkratu vzdálená asi 120 metrů, a po příchodu našla proudem zasaženého mrtvého Bilta.

Edward Bilt byl svobodný a bytem naposledy hlášen v Mednikách. Podle protokolu o hledání na místě nálezu mrtvoly u něho měla být nalezena „peněženka, občanský a stranický průkaz Polské sjednocené dělnické strany[2], vlaková jízdenka z Bohumína do Břeclavi, kalendář na rok 1964, papír s poznámkami[3] a několik dalších osobních věcí.

Tereza Mašková

Archivní dokumenty:

 1. Denní hlášení č. 228, 8. 10. 1964. (zdroj: ABS)
 2. Zápis o výpovědi s voj. zákl. služby Jiřím Štechmüllerem. (zdroj: ABS)
 3. Zápis o výpovědi s voj. zákl. služby Deziderem Virágem. (zdroj: ABS)
 4. Zápis o výpovědi s por. Jaromírem Vébrem. (zdroj: ABS)
 5. Plánek místa zadržení, 8. 10. 1964. (zdroj: ABS)
 6. Fotodokumentace, 7. 10. 1964. (zdroj: ABS)

Zdroj:

 • Archiv bezpečnostních složek
  • f. 2357, A/20, Denní hlášení č. 228, rok 1964
  • f. 2341, k. 27 (č. j. PS–0909/11-1964, příloha č. 4, karton č. 27)
 • PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s.

[1] Někdy bývá uváděn jako Bil, příp. česky jako Eduard
[2] Tj. polské komunistické strany.
[3] Protokol o ohledání na místě nálezu mrtvoly v hraničním pásmu v katastru obce Valtice dne 7. 10. 1964 (In ABS, f. 2341, k. 27).