Bernard, Tadeusz (* 6. 5. 1933, † 13. 8. 1962)

V blízkosti obce Hrabětice (19. rps Hrabětice, 4. znojemská bps) se dne 13. srpna 1962 pokusili o přechod československých hranic do Rakouska dva polští občané: Tadeusz Bernard (narozen 6. května 1933, naposledy zaměstnán jako zedník, bytem Wałbrzych Wolborzy, ženatý, bez politické příslušnosti) a Jan Wois[1] (* 1933, řidič v lesním závodě, bytem okres Wałbrzych, ženatý, bez politické příslušnosti).

Z dobových materiálů vyplývá, že bylo zjištěno, že oba muži překročili česko-polské hranice 29. července 1962 v prostoru Kladsko. Pohybovali se pěšky a s pomocí buzoly postupovali směrem na Brno, které obešli, dále na Pohořelice, a k státní hranici se plížili kolem Hrušovan nad Jevišovkou. Při příchodu do hraničního pásma se ukryli ve stohu slámy, který stál asi 400 metrů od drátěného zátarasu: ve stohu zůstali asi dvě noci.

Dne 13. srpna se po setmění kolem 21. hodiny Bernard s Woisem měli připlížit ke státní hranici, prolézt týlovým signalizačním zařízením a signalizací mezi drátěným zátarasem a týlovou signalizaci podlézt. První signální stěnu měli přelézt na sloupku signalizace: drátěný zátaras byl nový a skoby hodně zatlučené, nejspíš proto nebyl vydán signál. Při přelézání střední signální stěny byl Bernard zasažen elektrický proudem a usmrcen, Wois se ho snažil odtáhnout a také jeho zasáhl proud, ale nebyl nijak zraněn.

Tou dobou měla poblíž obce Hrabětice v prostoru Trávní dvůr službu hlídka vojáků základní služby ve složení psovod Karel Říha (* 28. 1. 1941) se psem Alfem a Ladislav Malý (* 3. 12. 1942). Kolem 21. hodiny zaznamenali zkrat na týlové signalizaci v druhém úseku, jehož příčinou byla technická závada. Hlídka problém odstranila a potom zjistila signalizaci v prvním úseku, proto se přesunula do sektoru týlové signalizace. Tam pes Alf zavětřil na vzdálenost asi 150 metrů Bernarda s Woisem a zavedl pohraničníky k drátěnému zátarasu, kde na zemi ležel Wois, který se hlídce vzdal a upozornil ji na druhého „raněného“ (Bernard byl však byl na místě mrtvý).

Podle archiválií Bernard s Woisem u sebe neměli žádné pomůcky k překonávání hraničního zabezpečení a ani jiné důležité předměty, jen buzolu, průkazy totožnosti a Bernard starou dýku.

Wois byl kolem čtvrt na devět hlídkou v zakázaném pásmu zadržen a vzat do vazby, dne 5. 9. byl vyhoštěn z ČSSR a předán polským orgánům WOP v Bělovsi-Slonem, okr. Náchod.

Tereza Mašková

Archivní dokumenty:

 1. Zápis o výpovědi s voj. Ladislavem Malým, 14. 8. 1962. (zdroj: ABS)
 2. Zápis o výpovědi s kpt. Zdeňkem Rosíkem, 14. 8. 1962. (zdroj: ABS)
 3. Zápis o provedeném průzkumu terénu, 14. 8. 1962. (zdroj: ABS)
 4. Plánek místa zadržení. (zdroj: ABS)
 5. Fotodokumentace. (zdroj: ABS)
 6. Osobní vyšetřovací svazek – Jan Wois (výběr), 1962. (zdroj: ABS)

Zdroj:

 • Archiv bezpečnostních složek
  • f. 2341 Znojmo, k č. 25 (PS–011125/11-1962)
  • Skupina fondů vyšetřovacích spisů, V-1482 Hradec Králové
 • PULEC, Martin: Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s.

Portrét byl zpracován také v rámci mobilní aplikace Místa Paměti národa v sekci Iron Curtains Stories.


[1] Někdy bývá uváděn jako Was.