KOBYLKA, Otakar (1. 8. 1919 Vysoké Mýto – ?)

hoteliér, člen ilegální skupiny souzené v rámci akce Malíř č. 1 Pocházel ze živnostenské rodiny, rodiče Bedřich a Milada vlastnili ve Vysokém Mýtě hotel Kobylka. Po absolvování obecné a měšťanské školy ve Vysokém Mýtě studoval dva roky hotelovou odbornou školu v Brně. V letech 1936–1937 se dále vzdělával ve svém oboru ve Francii a Švýcarsku. Po úmrtí otce převzal řízení rodinného hotelu ve Vysokém Mýtě. V roce 1945 získal do nucené správy hotel Imperial ve Františkových Lázních. Po absolvování prezenční vojenské služby se vrátil do Vysokého Mýta, kde nadále vedl rodinný hotel Kobylka. Otakar Kobylka působil především v oblasti Vysokého Mýta, kde vznikla odnož pardubické protistátní skupiny. Podílel se na zprostředkování přechodu hranic pro bezpečnostními orgány hledaného a z armády „vyakčněného“ škpt. Františka Oppelta. Participoval při rozmnožování a rozšiřování časopisu Boj za svobodu a demokracii. Do činnosti skupiny se snažil zapojit i další osoby ze svého okolí. V hotelu ukrýval dalšího člena ilegální organizace Zdeňka Mimru, kterému se později podařilo uprchnout do zahraničí. Rovněž se podílel na plánování a přípravě ozbrojených akcí proti vybraným příslušníkům bezpečnostních složek. Když v červenci 1949 došlo k zatýkání některých členů ilegální organizace v rámci akce Malíř č. 1, začal se Kobylka skrývat. Několik měsíců se mu dařilo unikat StB, nakonec byl však 1. října 1949 zatčen při pokusu o přechod státní hranice nedaleko Mariánských Lázní. Prodělal mnohaměsíční vyšetřovací vazbu, po které byl zařazen do druhé skupiny souzené v rámci akce Malíř. Hlavní líčení s touto skupinou se konalo u Státního soudu v Praze ve dnech 10.–12. července 1950. Soudnímu senátu předsedal JUDr. Jaroslav Novák, státní prokuraturu zastupoval JUDr. Karel Čížek. Pro zločiny velezrady a vyzvědačství byl Otakar Kobylka odsouzen k doživotnímu těžkému žaláři, peněžitému trestu ve výši 50 000 Kčs, konfiskaci veškerého majetku, odnětí občanských práv po dobu deseti let a doživotní ztrátě živnostenského oprávnění. Po svém odsouzení prošel věznicemi Leopoldov, Mírov a Ilava. Z rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě byl 29. prosince 1963 podmínečně propuštěn. Dne 6. září 1990 byl Krajským soudem v Hradci Králové plně rehabilitován.

Prameny:

  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, arch. č. V-1210 Hradec Králové.
  • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spis Otakara Kobylky.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst I 35/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/VII 85/50.

-hm-