Případ Babice – Literatura

  • Babice, Praha, Svoboda 1951.
  • KAPLAN, Karel, PALEČEK, Pavel: Komunistický režim a politické procesy v Československu, Praha, Barrister & Principal 2001.
  • NAVARA, Luděk, KASÁČEK, Miroslav: Mlynáři od Babic, Brno, Host 2008.
  • RÁZEK, Adolf: StB + justice, nástroje třídního boje v akci BABICE, Praha, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2002.