Poučení z krizového vývoje – Literatura

  • BELDA, Josef: Konečná fáze likvidace obrodného procesu, in: Československo roku 1968, díl 2: počátky normalizace, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1993.
  • Dopis ÚV KSČ všem základním organizacím a členům strany k výměně stranických legitimací KSČ v roce 1970, Rudé právo, 3.2. 1970.
  • MADRY, Jindřich: Sovětská okupace Československa, normalizace v letech 1969-1970 a role ozbrojených sil, Praha, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 16/1994.
  • MAŇÁK, Jiří: Čistky v Komunistické straně Československa 1969-1970, Praha, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 28/1997.
  • Svědectví o duchovním útlaku 1969-1970, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Maxdorf 1993.
  • OTÁHAL, Milan: Česká společnost na počátku tzv. normalizace, in: Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2008.
  • Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, SPN, Praha 1972.
  • ŠIMEČKA, Milan: Obnovení pořádku, Brno, Atlantis 1990.