Julius Fučík (1903-1943) a jeho Reportáž, psana na oprátce – Literatura

 

  • FUČÍK, Julius: Reportáž, psaná na oprátce. První úplné, kritické a komentované vydání, ed. František Janáček a kol., Praha, Torst 1995.
  • FUČÍK, Julius: Reportáž, psaná na oprátce, Praha, SNKLHU 1953.
  • FUČÍK, Julius: Korespondence, Praha, Nakladatelství politické literatury 1963.
  • BAUER, Michal: Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století, Jinočany, HaH 2003.
  • MACURA, Vladimír: Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty 1948-1989, Praha, Pražská imaginace 1992, kap. Fučík, s. 39-45.
  • BARTOŠEK, Karel: Český vězeň. Svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých, Praha, Paseka 2001.
  • KOLEKTIV: Julius Fučík – hrdina naší doby, Praha, SNDK 1953.