Jiráskovská akce – literatura

  • BAUER, Michal: Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století, Jinočany, Jinočany, HaH 2003, kap. Jiráskovská akce, s. 153-185.
  • NEJEDLÝ, Zdeněk: Alois Jirásek, Praha, Svoboda 1949.
  • NEJEDLÝ, Zdeněk: Alois Jirásek a společenský význam jeho díla, Praha, Československý spisovatel 1951.
  • NEJEDLÝ, Zdeněk: Doslovy k souboru spisů Aloise Jiráska „Odkaz národu“, Praha, SNPL 1960.
  • NEJEDLÝ, Zdeněk: Komunisté dědici velikých tradic českého národa, Praha, Československý spisovatel 1953.