Fučíkův odznak – ukázka textu III.

A že svazáci, kteří se zabývají studiem hodnotných knih, dovedou pomoci i starším lidem, že dovedou udělat kus politické práce mezi veřejností, toho může být důkazem tento příběh svazáků z Ovčár, okres Brandýs n. L. Skupina se před delším časem zavázala, že povede místní obecní veřejnou knihovnu. Prvním jejich úkolem bylo starat se o to, aby se do rukou občanů dostaly jen hodnotné, dobré knihy, proto vyhlásili boj „červené“ a „modré“ knihovně. Brzo se jim podařilo za přispění MNV a místní organisace strany vyřadit z knihovny veškerý brak a mezery na policích doplnili dobrou, novou literaturou. Pak bylo nutno seznámit občany s novou knihou: založili tedy kroužek, který četl knižní novinky a staral se o jejich propagaci: dělali pásma do místního rozhlasu, kde předčítali výňatky z knih, malovali stěngazety o knihách i o autorech a jimi vyzdobili místnost knihovny. A pak čtenářský kroužek přistoupil k nejvýznamnější politické práci: k půjčování knih. Soudruzi byli dobře seznámeni s obsahem knih a dobře znali i všechny obyvatele Ovčár – proto dovedli vybrat každému knihu takovou, která by mu pomohla v práci a která by jej poučila – a získala. Knihy pomohly straně a svazákům odloučit většinu zemědělců od venkovských boháčů. Za první republiky byly Ovčáry hnízdem agrárnických rejd, ještě v posledních volbách bylo v této obci odevzdáno na 30% bílých lístků, vloni na jaře byla zde odhalena a zneškodněna skupina bohatých synků statkářů, vedených hostinským, která prováděla protistátní činnost – s takovouto tradicí musela bojovat strana a Svaz v Ovčárech. A zvítězili také pomocí knih.

O práci čtenářského kroužku (1950): s. 14.

Možné otázky

  1. Co tento modelový příběh vypovídá o knihách a o čtení? Proč byl do ideologické brožury, která měla napomoci zřizování a fungování čtenářských kroužků FO, asi zařazen?
  2. Jakou funkci plní v příběhu vesničky Ovčáry „dobrá kniha“?
  3. V čem především spatřujete ideologický a manipulativní charakter textu? Pokuste se o kritickou reflexi tohoto ideologického tlaku.