Fučíkův odznak- Literatura

  • BAUER, Michal: Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století, Jinočany, HaH 2003, kap. Fučíkův odznak, s. 186-214.
  • Jak získám Fučíkův odznak? Praha, ÚV ČSM 1949.
  • KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci. Kulturní politika, její systémy a aktéři 1948-1956, Praha, Libri, 2006.
  • MACURA, Vladimír: Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty 1948-1989, Praha, Pražská imaginace, 1992, kap. Fučík, s. 39-45.
  • MANGUEL, Alberto: Dějiny čtení (přel. Olga Trávníčková), Brno, Host 2007.
  • Průkaz nositele Fučíkova odznaku.
  • O práci čtenářského kroužku, Praha, ÚV ČSM 1950.
  • Za masové rozšíření Fučíkova odznaku, Praha, Mladá fronta 1953.