Anticharta – ukázka textu III.

Umělec není vyvolený nadčlověk, představitel jakési nadřazené elity, ale je součástí širokého dělného kolektivu s významným nezastupitelným posláním, jež spočívá v tom, aby svým dílem obohacoval člověka novými myšlenkami, novou krásou, pěstoval v něm vyspělé společenské vědomí a dělnickou solidaritu, povznášel ho morálně i citově, tříbil jeho vnímavost, zušlechťoval ho v jeho lidských vztazích, přinášel mu potěšení a radost, pocit životní plnosti, aby šířil myšlenky bratrství a mírové spolupráce mezi národy. V tom navazujeme na vyšším dějinném stupni na nejlepší odkaz naší umělecké a kulturní tradice, na odkaz největších jejích tvůrců, pro něž služba lidu byla vždy ctí a cílem nejvyšším.

A právě tak, jako se před lety stalo sémě Bezručova hněvného protipanského protestu v duších horníků revoluční silou a dnes je převtěleno v hrdost těch, kteří jsou prozíravými hospodáři svých dolů a pány svého vlastního osudu, právě tak jako Smetanova Má vlast, která do sebe pojala krásu a jímavost rodných obzorů, v nás vyvolává a znásobuje lásku k rodné zemi, tak jako z Alšových obrazů, napojených srdečnou a úsměvnou lidovostí i vytříbeným smyslem pro dějinnou velikost vlastního národa stále čerpáme životní radost a sebevědomou hrdost na naše dějiny, právě tak chceme, aby i naše současné umění, živené z tisíce dnešních pramenů této země a života jejího lidu, se stalo stejně povznášející zušlechťující a inspirující silou života dnešní doby, doby osvobozeného člověka a osvobozené práce.

[…]

Jsme přesvědčeni, že takto chápané poslání umělce v naší socialistické společnosti, na které jsme hrdi a jemuž chceme dát nejlepší své síly i programové cíle, které pro svou další práci vytyčí sjezdy uměleckých svazů, bude inspirující silou nejen pro členy svazů, ale pro všechny naše umělce, pro všechny tvůrčí síly naší kultury. Jsme přesvědčeni, že slova sjezdových programů se promění v umělecké činy, v nové romány a básně, v nové symfonie, v nové písně a komorní skladby, v nové obrazy a sochy, v nová dramatická a filmová díla, v nové umělecké výkony.

Provolání československých výborů uměleckých svazů: Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru, Rudé právo 29.1. 1977.

Možné otázky

  1. Kdo je podle textu Provolání umělec? Jaké by měl mít vlastnosti? Čeho by se měl naopak vyvarovat?
  2. Co je to umělecké dílo a v čem je jeho smysl? Co může umění nabídnout lidem?
  3. Proč zmiňuje Provolání umělce a umělecké dílo právě v kontextu kampaně proti Chartě 77?
  4. Výzva uměleckých svazů se hlásí k odkazu Petra Bezruče, Bedřicha Smetany a Mikoláše Alše. Jaké hodnoty tito umělci v kontextu Provolání představují? Proč jsou zmiňováni právě oni?
  5. Jaké hodnoty deklarují umělci, pokud Provolání podepíší? K čemu se zavazují?
  6. Charakterizujte jazyk Provolání. Jaké stylistické prostředky text využívá? Jakého efektu jimi chce docílit?