Anticharta – Literatura

  • FIDELIUS, Petr: Řeč komunistické moci, Triáda, Praha 1998.
  • HAVEL, Václav: Moc bezmocných, in: O lidskou identitu, Rozmluvy, Praha 1990.
  • KARLÍK, Viktor a POKORNÁ, Terezie (eds.): Anticharta, Revolver revue, Praha 2002.
  • PREČAN Vilém a CÍSAŘOVSKÁ Blanka (eds.): Charta 77: Dokumenty, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007.
  • ŠIMEČKA, Milan: Obnovení pořádku, Atlantis, Brno 1990.
  • Ustavující sjezd Svazu českých spisovatelů, Svaz českých spisovatelů a Svoboda, Praha 1972.
  • Ve jménu socialismu a šťastného života proti rozvratníkům a samozvancům, Svoboda, Praha 1977.