Slib věrnosti Říši – Literatura

 • BRANDES, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945, přel. Petr Dvořáček, Prostor, Praha 1999.
 • ČELOVSKÝ, Bořivoj (ed.): So oder so. Řešení české otázky podle německých dokumentů 1933–1945, Tilia, Praha 2002.
 • ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1941–1943, Laguna, Praha 2003.
 • ČVANČARA, Jaroslav: Heydrich, Gallery, Praha 2004.
 • EMMERT, František: Atentát na Heydricha, B4U Publishing, Praha 2008.
 • GEBHART, Jan a KUKLÍK, Jan: Dramatické i všední dny protektorátu, Themis, Praha 1996.
 • GEBHART, Jan a KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV.b 1938–1945, Paseka, Praha 2007.
 • KÁRNÝ, Miroslav, MILOTOVÁ, Jaroslava, KÁRNÁ, Margita (ed.): Protektorátní politika Reinharda Heydricha, TEPS, Praha 1991.
 • PASÁK, Tomáš: Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945, Práh, Praha 1999.
 • SLÁDEK, Oldřich: Zločinná role gestapa. Nacistická bezpečnostní policie v českých zemích 1938–1945, Naše vojsko, Praha 1986.
 • ŠUSTEK, Vojtěch: „Malý český člověk“ a nacistický teror během tzv. heydrichyády, in: Documenta Pragensia XXIII/2004.
 • ŠUSTEK, Vojtěch: Pražané pod tlakem nacistické propagandy během druhého stanného práva na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava, in: Documenta Pragensia XXV/2007, s. 427–479.
 • TESAŘ, Jan: Emanuel Moravec aneb logika realismu, in: Mnichovský komplex, Prostor, Praha 2000.
 • V hodině dvanácté: soubor projevů státního presidenta a členů vlády Protektorátu Čechy a Morava po 27. květnu 1942, Orbis, Praha 1942.