PhDr. Jaromír Mrňka, Ph.D. (*1988)

PhDr. Jaromír MrňkaOdborné zaměření – Historik

 • Moderní hospodářské, sociální a kulturní dějiny
 • České moderní dějiny
 • Teorie a metodologie historické vědy
 • Společnost v diktatuře
 • Násilí v moderní společnosti

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3-Žižkov
 • Telefon: +420 221 008 366
 • E-mail: jaromir.mrnka@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 2015 – 2016   Ludwig-Maximilians-Universität München, Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, stipendijní pobyt, Hospodářské a sociální dějin, Dějiny východní Evropy
 • 2014    Univerzita Karlova v Praze, rigorózní zkouška, Hospodářské a sociální dějiny
 • 2013 –   Univerzita Karlova v Praze, Ústav hospodářských a sociálních dějin, externí vyučující
 • 2013 –   Univerzita Karlova v Praze, doktorské studium, Moderní hospodářské a sociální dějiny
 • 2013    Freie Universität zu Berlin, stipendijní pobyt
 • 2011 – 2013   Univerzita Karlova v Praze, magisterské studium, Historie – sociální dějiny
 • 2007 – 2011   Univerzita Karlova v Praze, bakalářské studium, Historie
 • 1999 – 2007   Gymnázium Zábřeh

Zahraniční výzkumné a studijní pobyty a stáže

 • 2015 – 2016   Ludwig-Maximilians-Universität München, Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, hostující vědecký pracovník
 • 2014   Collegium Carolinum e. V., hostující vědecký pracovník

Výzkumné projekty

 • GA ČR, GJ15-19437Y, Cesta k technokratickému socialismu: Politika a koncepty řízení společnosti v Československu (1953–1975), externí spolupracovník – studie k proměně venkova a technokratickému myšlení v zemědělství
 • GA ČR, GAP410/12/0765, Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968–1989), pomocná vědecká síla

Publikační činnost

 • MRŇKA, Jaromír, Mládež nová, mládež Gottwaldova? Období poloviny šedesátých let a obrodný proces v Československu jako generační zlom, in: Předjaří, Československo 1963–1967, eds. PETRÁŠ, J. – SVOBODA, L., Praha 2016 – v tisku
 • MRŇKA, Jaromír, „Odhalením chyb ukazujeme svoji sílu.“ Proměny myšlenkového světa lokálních stranických elit v průběhu roku 1956 na příkladu Šumperska a Zábřežska, in: Československo 1954-1962, eds. PETRÁŠ, J. – SVOBODA, L., Praha 2015, s. 465–474.
 • MRŇKA, Jaromír, Svéhlaví aktéři a (bez)mocná diktatura. Dějiny každodennosti a výzkum mentalit zemědělského obyvatelstva na příkladu kolektivizace v pohraničí českých zemí, in: Východočeské listy historické, č. 32, 1/2015, s. 229–236.
 • MRŇKA, Jaromír, Svéhlavá periferie, Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska 1945–1960, Praha 2015, 218 s.

Recenze

 • MRŇKA, Jaromír, Economic History of the Occupied Bohemian Lands between Nazism and Communism, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, č. 20/2014, s. 118–121.
 • MRŇKA, Jaromír, Rezension zu: Dvořák, Tomáš: Vnitřní odsun 1947-1953, Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa, in: Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, roč. 54, č. 1/2014, s. 228–230.
 • MRŇKA, Jaromír, Rezension zu: Kaška, Václav: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa 1948-1952, in: Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, roč. 55, č. 1/2015, s. 64–66.
 • MRŇKA, Jaromír, Recenze na: Štolleová, Barbora: Pod kuratelou Německé říše. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava, in: Střed, roč. 7, č. 1/2015, s. 203–204.

Konferenční příspěvky

 • Kollektive Gewalt in Böhmischen Länder als Politik, Kultur und Soziale Praxis, 1935–1956. Představení posteru na 51. Historikertag, Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e. V., Universität Hamburg, 2016.
 • „V naší zemi bude konec války psán krví.“ Kolektivní násilí roku 1945 v českých zemích jako politika, kultura a sociální praxe. Příspěvek na mezinárodní konferenci „Liberation, Revolution, Transformation Central Europe in 1945 in an Interdisciplinary Perspective“, Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2015.
 • Crucial Events – Critical Experience – Radical Action. Was the Society of the Czech Lands radicalized by experiences of crisis and war during 1930’s and 1940’s? Příspěvek na výročním semináři Bielefeld Graduate School in History and Sociology „Structures and Events – a Dialogue between History and Sociology“, 2015.
 • Mládež nová, mládež Gottwaldova? Období poloviny šedesátých let a obrodný proces v Československu jako generační zlom. Příspěvek na konferenci Československo v letech 1963–1967, Ústav pro studium totalitních režimů, 2015.
 • Hegemony of ‘Dutiful Work’. (Trans-) Formation of hegemonic Discourses and Post-war Czech Society between Nationalism and Socialism 1945–1960. Příspěvek na výroční konferenci Graduirtenschule für Ost- und Südosteuropastudien „Cultural Hegemonies in Spaces of Diversity“, Universität Regensburg, 2015.
 • „Odhalením chyb ukazujeme svoji sílu“. Proměny myšlenkového světa lokálních stranických elit v průběhu roku 1956 na příkladu Šumperska a Zábřežska. Příspěvek na konferenci Československo v letech 1956–1962, Ústav pro studium totalitních režimů, 2014.
 • „Svéhlaví aktéři a (bez)mocná diktatura. Dějiny každodennosti a výzkum mentalit zemědělského obyvatelstva na příkladu kolektivizace v pohraničí českých zemí. Příspěvek na mezinárodní konferenci Dějiny venkova v českých zemích v 18. – 20. Století, Historiografie, Metody, Problémy, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014.
 • „Retribution – Vertreibung – Zwangsmigration und tschechische Gesellschaft nach dem Jahr 1945“. Konferenční příspěvek v rámci Česko-německo-ruského trialogu, Friedrich Ebert Stiftung, Univerzita Karlova v Praze, 2012.

Pedagogická činnost, veřejné přednášky a další odborná činnost

 • Rozhovor pro časopis KROK – Knihovnická revue Olomouckého kraje: Moje kniha je v podstatě takovými dějinami Díry u Hanušovic, Nad knihou Jaromíra Mrňky Svéhlavá periferie, KROK III/2016, s. 42–46.
 • Komentátor sekce „Ascriptions – Conceptualizations – Negotiations. Defining the Role of the ‚Individual‘ under Late Socialism“ v rámci mezinárodního workshopu „The Many Faces of Late Socialism. The Individual in the ‚Eastern Block‘ 1953–1989“, Universität zu Köln, 2016.
 • Externí vyučující kurzů Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK: bakalářské studium – Historiografie (2014/2015, 2016/2017); Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 (2013/2014), navazující magisterské studium – Základní interpretační problémy sociálních dějin (2013/2014, 2014/2015); specializační přednášky – Konceptuální variace. Událost – Zkušenost – Paměť (2014/2015), Generace a zlomové okamžiky dějin 20. století. Koncepty – Aplikace – Kritika (2014/2015).
 • Odborný garant a vyučující Přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na obor Historie, Univerzita Karlova v Praze (2011–2015).
 • Veřejná přednáška k filmu „Hra o kámen“, Česko-německý fond budoucnosti, 2013.
 • Koreferát při představení knihy Matěje Spurného „Nejsou jako my“, 2013.
 • Spolek studentů historie FF UK, o. s. (od 2014 z. s.), zakládající člen (2011), předseda (2011–2012)