Mezinárodní spolupráce (1989)

Výbor Státní bezpečnosti (KGB) Svazu sovětských socialistických republik

  • Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a Výborem Státní bezpečnosti Svazu sovětských socialistických republik, 30. 8. 1989
  • Protokol o výsledcích jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a Výboru státní bezpečnosti Svazu sovětských socialistických republik, 31. 8. 1989

Spolupráce Hlavní správy VKR s KGB

Ministerstvo vnitra Maďarské lidové republiky (1989)

  • Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a ministerstvem vnitra Maďarské lidové republiky na rok 1989
  • Plán součinnosti a spolupráce mezi II. správou Sboru národní bezpečnosti Československé socialistické republiky a III./III. správou Ministerstva vnitra Maďarské lidové republiky na léta 1989–1993
  • Protokol o spoluprácimezi III. správou Sboru národní bezpečnosti Československé socialistické republiky a III./IV. správou ministerstva vnitra Maďarské lidové republiky na léta 1989 – 1993, 22. 2. 1989
  • Plán společných úkolů III. správy Sboru národní bezpečnosti ČSSR a III./IV. správy Ministerstva vnitra MLR na rok 1989, 22. 2. 1989
  • Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi správou pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a zdravotnickou správou ministerstva vnitra Maďarské lidové republiky na léta 1990–1991, 4. 10. 1989

Ministerstvo vnitra NDR (1989)

  • Protokol o spolupráci mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1989, platnost od 1. ledna 1989
  • Ujednání o zásadách provádění jednostranného odbavování na hraničních přechodech mezi ČSSR a NDR orgány pasové kontroly ČSSR a NDR, Praha, 13. března 1989

Ministerstvo vnitra PLR (1989)

  • Protokol o vzájemné výměnné rekreaci pro léta 1990–1991 mezi federálním ministersvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Varšava 24.–26. října 1989

Další dokumenty k vzájemné spolupráci bezpečnostních složek v období 1948–1989 najdete zde.