Kolegia ministra vnitra ČSSR

1. kolegium ministra vnitra ČSSR

2. kolegium ministra vnitra ČSSR

3. kolegium ministra vnitra ČSSR

4. kolegium ministra vnitra ČSSR

5. kolegium ministra vnitra ČSSR

6. kolegium ministra vnitra ČSSR

7. kolegium ministra vnitra ČSSR

8. kolegium ministra vnitra ČSSR

9. kolegium ministra vnitra ČSSR