Paměť a dějiny – Revue pro studium totalitních režimů – ročník 2017

Časopis Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích a také prostřednictvím internetu, a to na stránkách knihkupectví Kosmas. Případně si jej můžete objednat na zákaznické lince +420 226 519 800. Doporučená cena časopisu je 75 Kč. K dostání je i v knihovně Ústavu pro studium totalitních režimů. Předplatné časopisu: SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, telefon 225 985 224, email send@send.cz, www.send.cz


1/2017
Paměť a dějiny č. 1/2017

Paměť a dějiny 1/2017

Vychází první letošní číslo historické revue Paměť a dějiny! Tentokrát je tématem především kulaté výročí přijetí zákona známého jako Lex Schwarzenberg. O co šlo? O prachsprostou státní krádež za bílého dne, navrženou poslanci a schválenou parlamentem v roce 1947. V důsledku tohoto do té doby nevídaného zákona přišla „hlubocká“ větev Schwarzenbergů reprezentovaná (vlastencem!) Adolfem Schwarzenbergem o všechen svůj místní majetek. Motivace, okolnosti a důsledky můžete odhalit v novém čísle. To nabídne i rozhovor s hrabětem Františkem Kinským a z jiného soudku třeba dvojici studií Ondřeje Koutka o sledování občanů židovského původu Státní bezpečností za normalizace. Vrátíme se také k výročí Charty 77, jakož i k dalším aktuálním tématům. Přejeme inspirativní čtení.

Studie a články

 • Jan Kuklík, Daniela Němečková: Majetkové změny v ČSR v letech 1945–1945
 • Tereza Blažková, Lukáš Blažek: Lex Schwarzenberg – historicko-právní pohled
 • Zdeněk Hazdra: Prohlášení, které se již nekonalo… K osudům protagonistů deklarací české šlechty po roce 1945
 • Ondřej Koutek: Akce „Pavouk“. Evidování židovského obyvatelstva Státní bezpečností za normalizace

Rozhovor

 • Zdeněk Hazdra: „Chci, aby po mně zůstaly věci, které za něco stojí.“ S Františkem Kinským o jeho životním příběhu a osudech předků ve 20. století

Struktury moci

 • Ondřej Koutek: Útvar StB pro boj proti sionismu. Potírání sionismu jako nástroje mezinárodního imperialismu a antikomunismu

Dokumenty

 • Petr Dvořáček: Lex Schwarzenberg

Příběh 20. století

 • Jiří Řezníček: „Bodákem se dá sice dlouho něco držet, ale nedá se na něm sedět.“ Dopisní akce Jana Hromka ze Strážnice v souvislosti s Prohlášením Charty 77

Třetí odboj

 • Jaroslav Rokoský: Čtyřiadvacet až do smrti? Příběh odbojové skupiny Josefa Heřmanského

V paměti

 • Odešel vydavatel Kanadských listů
 • Za Naděždou Kavalírovou
 • Zemřel profesor Mečislav Borák
 • Svědek Boží blízkosti

Fórum

 • Lex Schwarzenberg aneb Spiknutí proti české kultuře
 • Charta byla velká věc!
 • Výročí Charty 77 v televizním vysílání
 • Charta 77 třicet let poté
 • Dějepis na školách

Aktuality, výstavy a konference

 • Pavel Kreisinger: In memoriam Václava Morávka (1904–1942)
 • Děti Charty 77
 • Ondřej Matějka: Ústav a Charta 77
 • Prokop Tomek: Transport smrti Litoměřice–Velešín
 • Pavla Plachá: Mezinárodní workshop

Recenze

 • Jaromír Mrňka: Jan Bílek, Jan Kuklík, Erik Maršoun, Jan Němeček – Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938–1945

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník XI, 2017/01 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jitka Šmídová, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Na Struze 3, 110 00 Praha 1 | e-mail: pad@ustrcr.cz | Redakční rada: Blanka Mouralová – předsedkyně, Milan Bárta, Matěj Bílý, Petr Dvořáček, Michal Hroza, Jan Gebhart, Juraj Kalina, Ivan Malý, Jiří Padevět, Vojtěch Ripka, Martin Tichý, Prokop Tomek, Jan Vajskebr, Patrik Virkner, Stanislava Vodičková | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Národního muzea a archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Tisk: UNIPRESS s.r.o. | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/cs/pamet-a-dejiny | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Adolf Schwarzenberg Foto: Schwarzenberg’sche Archive Murau |