Vyrovnávání se s minulostí

Seminář přibližuje základní problémy symbolického vyrovnávání se s dědictvím komunistické diktatury a věnuje se aktuální situaci na poli politiky paměti a dějin.

Lektor: PhDr. Jaroslav Najbert

Kontakt: jaroslav.najbert@ustrcr.cz; +420 724 281 351