Třetí odboj v didaktické perspektivě

Rezistence proti komunistickému režimu v 50. letech 20. století je dodnes předmětem kontroverzí. Odborná diskuse je teprve v počátcích a navíc je zatížena řadou politických a ideologických kontextů. Jak takové kontroverzní téma otevírat ve školním prostředí? Jaká je pozice školy v neuzavřených diskusích o dějinách? Seminář nabídne nejen konkrétní metodické postupy založené na analýze různorodých pramenů, ale i širší teoretické rámce, které mohou téma ve školním prostředí ukotvit.

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D. 

Kontakt: jaroslav.pinkas@ustrcr.cz, +420 221 008 532