Proměny obrazu kolektivizace v popkultuře

Násilná transformace vesnice v 50. letech v duchu komunistické ideologie patří k nejpůsobivějším tématům soudobých dějin. Nejen proto, že se jedná o srozumitelný a pochopitelný příběh, ale také proto, že nabízí množství atraktivních materiálů. Od padesátých do sedmdesátých let 20. století vzniklo velké množství filmů, které se touto látkou zabývaly, a výuka o kolektivizaci je tak příležitostí učit i o proměnách historického vyprávění a významu společenského kontextu pro konstruování příběhu.

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Kontakt: jaroslav.pinkas@ustrcr.cz, +420 221 008 532