Příběh Josefa Toufara v zrcadle dobových pramenů

Příběh Josefa Toufara v dramatické zkratce ilustruje povahu československého stalinismu. Jelikož se příběh „číhošťského zázraku“ opakovaně vracel do veřejného prostoru (pokus o rehabilitaci v roce 1968, vyšetřování po roce 1989 či současná snaha katolické církve o beatifikaci Josefa Toufara), můžeme jej využít k reflexi českých poválečných dějin jako celku. Seminář je založen na práci s prameny, vychází z konceptů badatelsky orientované výuky a využívá vzdělávací materiály ÚSTR dostupné online (Historie 1950: příběhy jednoho zázraku a Dějepisné sešity: Toufar). Určeno jak školám a učitelům, tak širší veřejnosti.

Lektor: Kamil Činátl, PhD.

Kontakt: kamil.cinatl@ustrcr.cz, +420 221 008 454