Okupace 1968 (svědectví pramenů)

Seminář pro žáky je založen na práci s dobovými fotografiemi a dalšími prameny (například školní kronikou), díky nimž výuka o roce 1968 rozvíjí kritické myšlení a mediální gramotnost.

Lektor: PhDr. Jaroslav Najbert

Kontakt: jaroslav.najbert@ustrcr.cz; +420 724 281 351