Obrazy války

Filmové a televizní obrazy války patří k nejčastějším zdrojům, na jejichž základě si mládež vytváří představu o tom, co tento historický fenomén znamenal. Zaměříme se nejen na konvenční obrazy událostí (okupace, atentát, povstání), ale i na méně tradiční možnosti tematizovat skrze filmové médium fenomény jako je práce, hrdinství, uniforma či tělesnost. Nabídneme metodické komplety a kompozice, ale i úvahy o proměnách perspektivy kamery či vztahu filmu a počítačových her.

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha

Kontakt: cenek.pycha@ustrcr.cz; +420 221 008 124