Muzeum dělnického hnutí v 21. století

Vedoucí projektu za ÚSTR: Čeněk Pýcha

Další členové projektového týmu: Tereza Arndt, Bohumil Melichar, Kamil Činátl, Michal Kurz, Jakub Ferenc, Jan Mervart

Doba realizace: 2018-2022

Popis projektu: Cílem projektu je zpřístupnění a prezentace vybraných materiálů Sbírky Muzea dělnického hnutí (dále MDH) a dalších relevantních sbírek v kontextu 21. století a jejich využití k edukativním účelům. MDH sestává ze sbírek tří dobových angažovaných muzeí – Muzea Klementa Gottwalda, Muzea V. I. Lenina a Muzea Julia Fučíka, jež obsahují materiály různé povahy. Sbírky byly vybudovány dle mocenské ideologie k prezentaci levicového a socialistického hnutí v období státního socialismu. Záměrem projektu je výběr reprezentativních materiálů sbírky a jejich představení širší veřejnosti, včetně edukační aplikace, jež umožní využití sbírky k výuce na základních a středních školách. Připraveno bude také prostředí a metodické prostředky k zapojení tuzemských a zahraničních paměťových i dalších výzkumných institucí do projektu, čímž vzniknou souborné podklady pro navazující výzkum. Řešení projektu probíhá ve spolupráci s Národním muzeem.

Finančně podpořeno v rámci projektu Ministerstva kultury DG18P02OVV045.