Každodenní život za normalizace

Jaké problémy a dilemata řešili lidé v Československu v letech 1969–1989? V čem se tehdejší společnost lišila od té současné? Jak toto období zobrazuje současná populární kultura?

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha

Kontakt: cenek.pycha@ustrcr.cz; +420 221 008 124