Dějiny na fotografii

Současná historická kultura je do značné míry vizuální. Význam obrazů při formování historického vědomí posilují moderní technologie a nová média. Seminář se pokusí reflektovat roli fotografie, filmu a dalších vizuálních médií v procesu utváření sdílených představ o minulosti. Nabídne konkrétní příběhy historických fotografií, fotografů a recepce snímků. Seminář se zaměřuje na podporu vizuální a historické gramotnosti, může nabídnout inspirace pro využití vizuálních médií v rámci historického vzdělávání a při prezentaci historie ve veřejném prostoru.

Lektor: Kamil Činátl, PhD.

Kontakt: kamil.cinatl@ustrcr.cz, +420 221 008 454