Dokumentace politických represí v Sovětském svazu

Realizace: 2018–2020

Vedoucí projektu: Adam Hradilek

Další členové projektového týmu: Jan Dvořák, Štěpán Černoušek

Popis projektu: Projekt Dokumentace politických represí v Sovětském svazu navazuje na předchozí projekt Ústavu Čechoslováci v Gulagu realizovaný v letech 2014–2017. Kromě odborného přínosu v podobě zmapování rozsahu, charakteru a časového vymezení represí projekt připomene i konkrétní lidské osudy. V roce 2018 projekt plánuje dokončit digitalizaci fondů týkajících se perzekuce uprchlíků v SSSR (Lvovská oblast) a pokračovat v digitalizaci relevantních archiválií ve Státním archivu užhorodské oblasti. Připomene také výročí největší masové vraždy Čechů v SSSR (80 osob) 28. září 1938 v Žitomíru). V rámci projektu by se mělo sejít kolokvium specialistů na téma represí v SSSR, které nastíní další výzkum na tomto poli. Hlavní výzkumná činnost bude soustředěna na zpracování dokumentů k deportovaným do Niska s ohledem na plánovanou tematickou publikaci.