Dokumentace a databáze československých občanů popravených v době nacionálního socialismu v Drážďanech

Vedoucí projektu: Pavla Plachá

Doba realizace: 2017–2020

Popis projektu: Jde o pilotní projekt postupné dokumentace všech popravených Čechoslováků. Realizátory jsou ÚSTR a Gedenkstätte Münchner Platz Dresden. Téměř dvě třetiny osob (nejméně 855 z celkového počtu 1 345), které byly v období nacismu popraveny v Drážďanech, pocházely z předmnichovského Československa. Projekt detailně zdokumentuje každý jednotlivý případ a zároveň prozkoumá specifika Drážďan jako jednoho z center nacistické soudní perzekuce ve vztahu k našemu území. Výsledkem výzkumu bude česko-německá databáze popravených, veřejnosti zpřístupněná formou webového portálu.