Dějepis a digitální média

Jak současná obliba digitálních médií a sociálních sítí mění náš pohled na dějiny a naše vzpomínání? Jak propojit historickou a digitální gramotnost? Seminář je určen jak pro pedagogy, tak pro žáky, které povede k tomu, aby reflektovali svou přítomnost v digitálním prostředí ve vztahu k historické paměti (jak sdílet fotku na Instagramu z exkurze do Terezína nebo do Osvětimi?).

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha

Kontakt: cenek.pycha@ustrcr.cz; +420 221 008 124