Antisemitismus v českých zemích v 19. a 20. století

Nenávist vůči Židům je fenomén, který se týká všech evropských národů. V centru tohoto tématu je zpravidla holocaust, ovšem tato přednáška se soustředí především na to, co mu předcházelo i na projevy poválečného antisemitismu. Jak vypadal v českém případě? Stručný informační přehled se zaměří na kořeny antisemitismu v evropském kontextu, ale hlavní důraz je položen na antisemitské kauzy od konce 19. století přes antisemitismus druhé republiky, antisemitismus v období třetí republiky a především komunistický antisemitismus od 50. do 80. let 20. století.
Téma lze realizovat i jako seminář pro malé skupiny.

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Kontakt: jaroslav.pinkas@ustrcr.cz, +420 221 008 532