Odmítáme nařčení z cenzury odborných textů

18. srpna 2020    Rádi bychom uvedli na pravou míru zavádějící až nesmyslné informace šířené některými médii v souvislosti s připravovaným vydáním publikace Kniha v barvě krve autorů Ladislava Kudrny a Františka Stárka.

Rukopis publikace prošel recenzním řízením, což je standardní postup poskytování zpětné vazby, jehož cílem je zajistit co nejvyšší odbornou úroveň výstupu. Recenzní řízení v žádném případě není cenzura. Recenzním řízením prochází každý rukopis odborné publikace v Ústavu, autoři recenzí jsou odborníci pracující mimo Ústav a vybraní v souladu s interními normami. Tento proces je obvyklý na všech vědeckých pracovištích.

V případě zmíněného rukopisu nastala situace, kdy jedna recenze byla doporučující a druhá měla vážné výhrady zejména k úvodu publikace. V případě rozdílných výsledků dvou recenzí je běžné nechat rukopis posoudit ještě dalším odborníkem, což se stalo i tentokrát. Tato třetí recenze rovněž doporučovala úvod v původní podobě vynechat. Autoři rukopisu se proto rozhodli napsat novou verzi úvodu. Všechny tři posudky nyní zveřejňujeme: recenze 1, recenze 2, recenze 3. Jak je v akademickém prostředí obvyklé, jména autorů recenzí neuvádíme.

Autorům rukopisu bylo výslovně řečeno, že mohou původní znění úvodu zveřejnit jako publicistický text podle svého uvážení. To se nyní stalo, nechť se tedy o názorech Ladislava Kudrny a Františka Stárka vede veřejná diskuse. Ústav ani jeho recenzní řízení v tom nijak a nikomu nebrání. Je zcela jasné, že v tomto ani v žádném jiném případě není vůči odborným textům vznikajícím na půdě Ústavu uplatňována žádná cenzura.

                                                                                                                           Ondřej Matějka, náměstek ředitele ÚSTR