Náměstek ředitele ÚSTR Mgr. Ondřej Matějka (*1979)

Vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1998 až do roku 2014 působil ve vedení občanského sdružení Antikomplex věnující se reflexi německojazyčných dějin českých zemí, nejprve jako jednatel později jako ředitel. Reflexi středoevropských dějin se věnoval také jako jednatel Společnosti Bernarda Bolzana. Založil a byl prvním ředitelem Centra občanského vzděláván Masarykovy univerzity, jehož posláním je uvádět do českého prostředí ideu občanského vzdělávání. Několik let vyučoval na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, vedl kurzy především o teorii občanské společnosti. Odborně se věnuje reflexi dějin, obzvláště německojazyčných dějin českých zemí, občanskému vzdělávání a vzdělávání v oboru historie. Od května 2014 pracuje jako náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

Dosavadní zaměstnání:

 • 2005–2014: Antikomplex, z.s., ředitel
 • 2009–2011: Centrum občanského vzdělávání Masarykovy univerzity, ředitel
 • 2007–2015: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, externí vyučující
 • 2003–2010: Společnost Bernarda Bolzana, z.s., jednatel
 • 2001–2014: lektor a školitel na témata reflexe minulosti a aktivního občanství v Česku i zahraničí (Bělorusko, Chorvatsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rusko, Španělsko, Turecko, Velká Británie)

Vzdělání:

 • 1998–2005: FF UK, obor historie – politologie
 • 1999: zahraniční studijní pobyt na Ludwig-Maximilian Universtität München
 • 1993–1998: Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, německé oddělení, česká a německá maturita

Další činnost:

 • od 2016 člen vědecké rady nadace Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung (Německo)
 • od 2016 člen kuratoria výzkumného ústavu Collegium Carolinum (Německo)
 • od 2016 člen správní rady Česko-německého fondu budoucnosti
 • od 2014 člen Česko-rakouské konference historiků
 • od 2005 člen nadační rady Fundacja Krzyzowa dla Porozumienia Europejskiego (Polsko)
 • 2009–2012 člen pracovní skupiny připravující koncepci Muzea českých Němců v Ústí nad Labem
 • 2003–2004 člen Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra
 • 2001–2003 Česko-německé fórum mládeže – český mluvčí

Výběr z publikační činnosti:

 • Studie, texty nebo koncepce u následujících knih Antikomplexu:
  • Zůstali tu s námi, Praha 2013.
  • Tragická místa paměti. Průvodce po historii jednoho regionu 1938–1945. Tragische Erinnerungsorte einer Region. Ein Führer durch die Geschichte einer Region 1938–1945, Praha 2010.
  • Krajina za školou v Praze, Praha 2008.
  • Krajina za školou, Praha 2007.
  • Zmizelé Sudety, Das verschwundene Sudetenland, Praha 2002, 2004, 2007.
  • Proměny sudetské krajiny, Praha 2006.
  • Sudetské osudy, Praha 2006.
 • Matějka, Ondřej: Hranice, pohraničí, periferie jako příležitost pro vzdělávání, 10. sjezd historiků, Ostrava (14.–16.9.2011), Ostrava 2015.
 • Matějka, Ondřej: Krzyźowa jako warsztat, in: Krzyźowa jako miesjsce dialogu polsko-niemieckiego, Sanse na Europejską narrację, Wrocław 2013.
 • Matějka, Ondřej: Historisch-didaktische Arbeit im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet, in: Sächsisch-tschechische Beziehungen im Wandel der Zeit, Chemnitz 2013.
 • Matějka, Ondřej: Místa paměti jako inspirace ve vzdělávání, in: Místa paměti česko-německého soužití. Praha 2011.

Výstavy

 • Rok 1989 (putovní výstava 2014)
 • Zmizelé Sudety / Das verschwundene Sudetenland (putovní výstava od 2002 dosud)
 • Tragická místa paměti / Tragische Erinnerungsorte (putovní výstava od 2010 dosud)
 • Vzduchoplavec Kráčmera (putovní výstava 2010–2013)
 • Beyond the school (putovní výstava 2010)
 • Krajina za školou v Praze (putovní výstava 2008–2009)
 • Krajina za školou (putovní výstava 2007–2008)