Vojtěch Ripka, Ph.D. (*1979)

vedoucí Oddělení vzdělávání

Odborné zájmy

 • didaktika dějepisu, srovnávací sociální politika, metodologie sociálních věd, komunistické režimy ve střední a východní Evropě, metodologie sociálních věd, tranzitivní spravedlnost

Kontakt

 • Adresa pracoviště: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3–Žižkov, 130 00
 • Telefon: +420 221 008 533
 • GSM: +420 724 282 364
 • E-mail: vojtech.ripka@ustrcr.cz

Profesní curriculum

 • 2008–dosud Ústav pro studium totalitních režimů – vedoucí Oddělení vzdělávání
 • 2009-2010; 2012-2014 Ústav pro studium totalitních režimů – vedoucí Oddělení dokumentace
 • 2010-2012  Ústav pro studium totalitních režimů – ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů
 • 2003–2008 Agora Central Europe (www.agora-ce.cz)- analytik, pořádání veřejných diskusí a občanské vzdělávání

Vzdělání

 • 2008–2013 Ph.D. v oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university (summa cum laude; doktorská práce Controlled by Social Policy? Housing policy in Real-Existing Socialism Revisited)
 • 2004–2007 Mgr. politologie na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 1999–2004 Bc. Politologie a sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity

Akademické stáže

 • 2010–2011 Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford, UK (roční studijní a výzkumný pobyt pod vedením prof. Martina Seeleiba-Kaisera)
 • 2009 United States Holocaust Memorial Museum (třítýdenní stáž)
 • 2005–2006 Salford University, UK (stáž v zimním semestru)

Vědecké a výzkumné aktivity

 • Vedoucí a spoluautor výzkumu učitelů dějepisu (s Factum Invenio)
 • Vedoucí organizačního výboru a tajemník programového výboru mezinárodních konferencí 20 let poté a konference Škola vs. paměť
 • Vedení kvantitativního sběru dat (Tematické sady historických dat „Usmrcení na hranicích“, „Oběti 1968“ a „Baráky“, které budou od 10/2014 umístěné v Českém sociálně-vědním datovém archivu; hlavní koordinátor, spoluautoři Tereza Mašková, Milan Bárta a František Stárek)
 • Český zástupce ve výzkumné síti Future of European Welfare Systems (od roku 2008; pod vedením prof. Klause Schuberta, Münsterská univerzita)
 • Externí recenzent Politologického časopisu a Politologické revue
 • Člen České společnosti pro politické vědy
 • 2009–2012 člen redakční rady časopisů Paměť a dějiny a Securitas Imperii

Vedení grantových projektů

 • 2014– History and Media/Media and History: Educating Creatively, Active European Remembrance, EACEA ref. 556530
 • 2009–2010 20 Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy, Active European Remembrance, EACEA, ref. 160431
 • 2007–2008 Central Europe in Debate; Agora CE (nominováno Evropskou komisí na cenu „Golden star“), Active European Remembrance, EACEA, ref.CSP-2007-146

Pedagogická činnost

 • Lektorská činnost pro učitele dějepisu a společenských věd (2008- ; přes 40 seminářů s více než 1000 účastníky; Česká republika, Slovensko a Litva)
 • SIT World Learning (2008; ); pražské přednášky pro Harvard University, University of Washington, Anglo-American University, La Sorbonne, University of Oxford (celkem přes 40 přednášek)
 • Vyzvané přednášky: Fakulta sociálních studií a Filosofická fakulta MU; Pedagogická fakulta UK; Harvard University Summer School in Prague; East and Central European Studies Summer School, UK, New York University in Prague
 • Masarykova univerzita v Brně: Výuka předmětů Politika a média ve Velké Británii a Politické systémy demokratických zemí 2008-2012
 • Oponent zhruba 20 Bc. prací (Fakulta sociálních studií MU)

Popularizační činnost

 • Přes 25 komentářů na téma politika paměti, britská politika a vzdělávací politika v českých médiích (HN, LN, Respekt, Aktualne.cz, A2)

Hlavní publikace:

 • HOŘENÍ, Karina a RIPKA, Vojtěch: Nepříliš, téměř vůbec? Pokus o uchopení komunistické zkušenosti pro vzdělávání mimo Českou republiku. In: GRACOVÁ, Blažena a TOMÁŠEK, Martin (eds.). Obraz období „socialismu“ v českých a polských učebnicích. University of Ostrava, 2016. s. 166-177.
 • Kolektiv autorů. Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948-1989 [vzdělávací aplikace]. Praha: ÚSTR, 2016. Dostupné online.
 • MAŠKOVÁ, Tereza a RIPKA, Vojtěch. Železná opona v Československu: Usmrcení na čs. státních hranicích v letech 1948–1989. Praha: ÚSTR a Sociologický ústav AVČR 2015.
 • RIPKA, Vojtěch a MAREŠ, Miroslav. Czech Republic: The Awakening of the politics of Welfare. In SCHUBERT, Klaus; VILLOTA GIL-ESCOIN, Paloma; KUHLMANN, Johanna (eds.) (forthcoming 2016). Current Challenges to European Welfare Systems. New York: Springer Publishing.
 • ČINÁTL, Kamil, NAJBERT, Jaroslav, PINKAS, Jaroslav a RIPKA, Vojtěch. Digitální technologie ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. (podáno do časopisu Pedagogika)
 • MAŠKOVÁ, Tereza, RIPKA, Vojtěch a STŘÍBRNÁ, K. Usmrcení na československých hranicích v letech 1948 až 1989 [tematická databáze]2014. Uloženo v Českém sociálněvědním datovém archivu (http://nesstar.soc.cas.cz/webview/).
 • RIPKA, Vojtěch. Between Scholarly Research and Symbolic Transitional Justice Approaching the Czech Communist Regime Today. In: Central European Political Science Review. Vol. 15. Nr. 55. Spring 2014.
 • RIPKA, Vojtěch. Životní jistoty jako nabídka normalizace. In: KALOUS, Jan a KOCIAN, Jiří (eds.). Český a slovenský komunismus (1921–2011). Praha: ÚSTR a USD 2012. s. 193–200.
 • RIPKA, Vojtěch a MAREŠ, Miroslav. The Czech welfare system. In: SCHUBERT, Klaus, HEGELICH, Simon, BAZANT, Ursula. The Handbook of European Welfare Systems. 1. vyd. London, New York: Routledge, 2009. s. 101-119, ISBN 978-0-415-48275-2.
 • RIPKA, Vojtěch (ed.). 20 Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010. 295 s. ISBN 978-80-87211-40-3.
 • RIPKA, Vojtěch. Sociální politika. In: BALÍK, Stanislav, CÍSAŘ, Ondřej a FIALA, Petr. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 436-475. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6.
 • RIPKA, V. (2006). Ideal Types in Political Marketing. In: Politologický časopis. 2006, č. 4, s. 439–447.
 • RIPKA, Vojtěch a ČINÁTL, Kamil. Úvodní studie. In KOUTSKÁ, Ivana, RIPKA, Vojtěch a ŽÁČEK, Pavel (eds). Občanské fórum, den první. Vznik OF v dokumentech a fotografiích. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů a Městská část Praha 1, 2009. s. 9-24.
 • RIPKA, Vojtěch, TUREK, Matěj a VITÁSKOVÁ, Anna. Czech Youth Policy 2006. 4-H foundation and ISEA, 2006.
 • VITÁSKOVÁ, Anna, RIPKA, Vojtěch a TUREK, Matěj. A Report on Contemporary Czech Youth Policy in the Czech Republic. 4-H foundation and ISEA, 2005.

Hlavní konferenční příspěvky:

 • RIPKA, Vojtěch: How does Revolution Work? (roundtable), Körber History Forum, Berlin, September 2016.
 • HOŘENÍ, Karina – RIPKA, Vojtěch: Socialism Realized – Life in Communist Czechoslovakia,  23rd Euroclio Annual Conference: Reimagining Remembrance, Belfast, March 2016.
 • HOŘENÍ, Karina – RIPKA, Vojtěch: Socialism Realised: The Czechoslovak past 1948–1989 (didactic approach), Memory, Culture & Identity, FSS MU, May 18-24, 2015.
 • RIPKA, Vojtěch: La politique d´archives de la République Tchèque: Une perspective comparative. Le succès de la transition démocratique les expériences de la Pologne et de la République Tchèque, Tunis, June 2014.
 • RIPKA, Vojtěch: Awakening of Politics of Welfare- The Czech Welfare System 2007–2012. In European Welfare Systems Conference “Current challenges to European Welfare Systems”, 11–13 April 2013, Siegen. 2013.
 • RIPKA, Vojtěch: A tortuous way towards communism, Crisis. Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe, School of Slavonic Studies amd East European Stdies, University College London 2012.
 • RIPKA, Vojtěch: Legitimation by welfare in ‘real existing socialism’. Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford. 2011.
 • RIPKA, Vojtěch: Welfare state without liberal democracy? The case of late communist Czechoslovakia. In ECPR Graduate Conference 2010.

Recenze a recenzní eseje:

 • Political studies review, Sociologický časopis, Politologický časopis, Paměť a dějiny, Securitas Imperii

Jazykové kompetence:

 • angličtina (pokročilý); němčina (mírně pokročilý); francouzština (mírně pokročilý); polština (začátečník)