Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D.

Vědecký pracovník, redaktor

Kontakt

+420 724 282 364

vojtech.ripka@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu
 • Metodologie sociálních věd
 • Komunistické režimy ve střední a východní Evropě
 • Vzdělávací technologie
 • Srovnávací sociální politika
 • Tranzitivní spravedlnost

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2021–2023 Dějepis plus – člen evaluačního týmu
 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu
 • Factum Invenio ve spolupráci s ÚSTR – Výzkum učitelů dějepisu – vedoucí a spoluautor projektu

Vzdělání

 • 2008–2013 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – obor Politologie (summa cum laude; doktorská práce Controlled by Social Policy? Housing policy in Real-Existing Socialism Revisited) – doktorské studium zakončeno udělením titulu Ph.D.
 • 2004–2007 Masarykova univerzita v Brně – Fakulta sociálních studií – Katedra politologie – obor Politologie – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 1999–2004 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – obor Politologie a sociální politika a sociální práce – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů – výzkumník Oddělení vzdělávání; vedoucí Oddělení vzdělávání (2015–2021); dříve vedoucí Oddělení dokumentace (2009–2010; 2012–2014) a ředitel Odboru zkoumání totalitních režimů (2010–2012)
 • 2003–2008 Agora Central Europe (www.agora-ce.cz) – analytik, pořádání veřejných diskusí a organizace občanského vzdělávání
 • Mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru (2018 a 2020), „20 let poté“ a konference Škola vs. paměť – vedoucí organizačního výboru a tajemník programového výboru
 • 2014 Český sociálně-vědní datový archiv – hlavní koordinátor; vedení kvantitativního sběru dat (tematické sady historických dat Usmrcení na hranicích; Oběti 1968; Baráky) – spoluautoři Tereza Mašková, Milan Bárta a František Stárek
 • 2009–2012 revue Paměť a dějiny a odborný časopis Securitas Imperii člen redakčních rad
 • od 2008 Výzkumná síť Future of European Welfare Systems (pod vedením prof. Klause Schuberta z Münsterské univerzity) – český zástupce
 • 2002–2005 ISEA think-tank – policy analyst
 • Pedagogika, Historia Scholastica, Pedagogická orientace, Politologický časopis a Politologická revue – recenzent
 • Czechoslovak Studies Association – člen
 • International Holocaust Remembrance Association – člen české delegace, člen Education Working Group
 • Nep4Dissent – člen mezinárodní výzkumné sítě
 • Stálá konference asociací ve vzdělávání – zástupce ÚSTR
 • Česká společnost pro politické vědy – člen

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2010–2011 Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford (UK) – roční studijní a výzkumný pobyt pod vedením prof. Martina Seeleiba-Kaisera
 • 2009 United States Holocaust Memorial Museum (USA) – třítýdenní stáž
 • 2005–2006 Salford University (UK) – stáž v zimním semestru

Pedagogická činnost

 • od 2008 ÚSTR (Česká republika, Slovensko a Litva) – lektorská činnost pro učitele dějepisu a společenských věd (přes 50 seminářů s více než 1500 účastníky)
 • 2008–2017 SIT World Learning – pražské přednášky pro Harvard University, University of Washington, Anglo-American University, La Sorbonne, University of Oxford (celkem přes 40 přednášek)
 • od 2008 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – oponent zhruba 20 bakalářských prací
 • od 2008 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií a Filozofická fakulta; Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; Harvard University, Summer School in Prague; Univerzita Karlova v Praze, East and Central European Studies, Summer School; New York University in Prague – vyzvané přednášky
 • 2008–2012 Masarykova univerzita v Brně – výuka předmětů Politika a média ve Velké Británii a Politické systémy demokratických zemí

Grantové projekty

 • od 2018 Opening up Historiana – pod vedením Euroclio (ref. 2017-EU-IA-0180 Europeana) – vedoucí českého týmu
 • od 2018 Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti – projekt Technology Agency of the Czech Republic (č. TL01000046) – spoluřešitel zodpovědný za testování a zpětnou vazbu od učitelů a žáků
 • 2017–2018 Antisemitismus a anticiganismus v Česku – projekt Erinnerung, Verantwortung und Zukunft Foundation, Germany (ref. EVZ 32.5.1C08.0033.0) – spoluřešitel
 • 2015–2017 Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny – projekt TAČR (č. TD03000063 – Czech Technological Agency- co-grantee in charge of testing in schools and quantitative dataset building)
 • 2014 History and Media/Media and History: Educating Creatively, Active European Remembrance – projekt EACEA (ref. 556530) – vedoucí projektu
 • 2012–2014 Dějepis v 21. století (multimediální aplikace pro dějepisnou výuku) – projekt OPVK (č. CZ.1.07/1.1.00/26.0074) – vedoucí realizačního týmu
 • 2009–2010 20 Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy, Active European Remembrance – projekt EACEA (ref. 160431) – vedoucí projektu
 • 2007–2008 Central Europe in Debate – Agora CE (nominováno na cenu Evropské komise Golden Star), Active European Remembrance – projekt EACEA (ref. CSP-2007-146) – vedoucí projektu
 • 2004–2006 Czech Youth Policy – 4H Foundation  – spoluřešitel, policy analyst

Bibliografie

Monografie

 • PINKAS, Jaroslav (ed.): Třetí Odboj v Didaktické Perspektivě, Dějiny v Diskuzi. ÚSTR –NLN, Praha 2020 (spolueditor a spoluautor předmluvy a doslovu).
 • MAŠKOVÁ, Tereza – RIPKA, Vojtěch: Železná opona v Československu: Usmrcení na čs. státních hranicích v letech 1948–1989. ÚSTR – Sociologický ústav AV ČR, Praha 2015, 197 s.
 • KOUTSKÁ, Ivana – RIPKA, Vojtěch – ŽÁČEK, Pavel (eds): Občanské fórum, den první. Vznik OF v dokumentech a fotografiích. ÚSTR – Městská část Praha 1, Praha 2009, 192 s.
 • RIPKA, Vojtěch – TUREK, Matěj – VITÁSKOVÁ, Anna: Czech Youth Policy 2006. 4-H foundation and ISEA, 2006.
 • RIPKA, Vojtěch – TUREK, Matěj –VITÁSKOVÁ, Anna: A Report on Contemporary Czech Youth Policy in the Czech Republic. 4-H foundation and ISEA, 2005.

Studie v odborných periodikách a sbornících, kapitoly v knihách

 • BUREŠ, Miroslav – RIPKA, Vojtěch – BUREŠOVÁ, Karolina – FRAJTÁK, Karel – MAHA, Jiří – ČINÁTL, Kamil: An Analysis of the Experience of Using Innovative E-learning Support for Modern History Distance Learning During the COVID-19 Lockdown. Podáno do IEEE Transaction on Learning Technologies.
 • HOŘENÍ, Karina – RIPKA, Vojtěch: Anti- Communist Resistance in Didactical Perspective. In: SCHRIFFL, David – GEHLER, Michael (eds.): Violent Resistance. From the Baltics to Central and South Eastern Europe 1945–1956. ÖAW, Vídeň 2020, s. 40–80.
 • HEINRICH, Jan – RIPKA, Vojtěch: Neziskový sektor a výuka k toleranci. In: HOŘENÍ, Karina (ed): Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole (online). ÚSTR – Sociologický ústav AV ČR, Praha 2018, s. 98–167 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: http://stereotypy.cz/assets/pdf/co_si_myslis.pdf.
 • HEINRICH, Jan – RIPKA, Vojtěch: Stát a výuka k toleranci. In: HOŘENÍ, Karina (ed): Co si myslíš o… Předsudky v české společnosti a jak s nimi účinně pracovat ve škole (online). ÚSTR – Sociologický ústav AV ČR, Praha 2018, s. 80–97 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z:  http://stereotypy.cz/assets/pdf/co_si_myslis.pdf.
 • ČINÁTL, Kamil – NAJBERT, Jaroslav – PINKAS, Jaroslav – PÝCHA, Čeněk – RIPKA, Vojtěch: Digitální technologie ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. Marginalia historica, 2017, roč. 8, č. 1, s. 25–40.
 • HOŘENÍ, Karina – RIPKA, Vojtěch: Průběh a výstupy testování aplikace HistoryLab.cz. In: NAJBERT, Jaroslav (ed.): Promýšlet dějepis v 21. století: Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz (online). ÚSTR, Praha 2017 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: https://historylab.cz/metodika/.
 • RIPKA, Vojtěch: Socialism Realised. In: Public History Weekly (online), 2017, roč. 5, č. 19 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-9294.
 • HOŘENÍ, Karina – RIPKA, Vojtěch: Nepříliš, téměř vůbec? Pokus o uchopení komunistické zkušenosti pro vzdělávání mimo Českou republiku. In: GRACOVÁ, Blažena – TOMÁŠEK, Martin (eds.): Obraz období „socialismu“ v českých a polských učebnicích. Ostravská univerzita, Ostrava 2016, s. 166–177.
 • RIPKA, Vojtěch – MAREŠ, Miroslav: Czech Republic: The Awakening of the politics of Welfare. In: SCHUBERT, Klaus – VILLOTA GIL-ESCOIN, Paloma – KUHLMANN, Johanna (eds.): Current Challenges to European Welfare Systems. Springer Publishing, New York 2016, s. 105–131.
 • RIPKA, Vojtěch: Between Scholarly Research and Symbolic Transitional Justice Approaching the Czech Communist Regime Today. Central European Political Science Review, 2014 (Spring), roč.  15, č. 55.
 • RIPKA, Vojtěch: Životní jistoty jako nabídka normalizace. In: KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921–2011). ÚSTR – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2012, s. 193–200.
 • RIPKA, Vojtěch: Represiunea și legitimitatea în comunismul târziu din Cehoslovacia și Institutul pentru Studierea Regimurilor Totalitare. In: MUSTEŢĂ, Sergiu – CAŞU, Igor: Fara termen de presciptie: aspecte ale investigarii crimelor comunismului in Europa. Cartier, Bukurešť 2011, s. 99–110.
 • RIPKA, Vojtěch: Sociální politika. In: BALÍK, Stanislav – CÍSAŘ, Ondřej – FIALA, Petr: Veřejné politiky v České republice v letech 1989–2009. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2010, s. 436–475.
 • ČINÁTL, Kamil – RIPKA, Vojtěch: Úvodní studie. In: KOUTSKÁ, Ivana – RIPKA, Vojtěch – ŽÁČEK, Pavel (eds): Občanské fórum, den první. Vznik OF v dokumentech a fotografiích. ÚSTR – Městská část Praha 1, Praha 2009, s. 9–24.
 • MAREŠ, Miroslav – RIPKA, Vojtěch: The Czech welfare system. In: SCHUBERT, Klaus – HEGELICH, Simon – BAZANT, Ursula: The Handbook of European Welfare Systems. Routledge, Londýn – New York 2009, s. 101–119.
 • RIPKA, Vojtěch: Ideal Types in Political Marketing. Politologický časopis, 2006, č. 4, s. 439–447.

Anotace, recenze

 • RIPKA, Vojtěch. Recenze. RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960. Sociologická časopis/Czech Sociological Review, 2011, roč. 47, č. 1, s. 180–184.
 • RIPKA, Vojtěch. Recenze. EKIERT, Grzegorz – HANSON, Stephen (eds.): Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe: Assessing the Legacy of Communist Rule. Středoevropské politické studie, 2005, roč. 7, č. 1, s. 102–113.
 • Autor řady recenzí (Political studies reviewSociologický časopisPolitologický časopisPaměť a dějiny, Securitas Imperii).

Učební texty, výuková DVD

 • Kol. autorů: Listopad a cesta k němu (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2010.
 • RIPKA, Vojtěch: Cestou do parlamentu aneb jak debatovat o EU. Agora CE, Praha 2005.

Popularizace

 • Autor přes 25 komentářů na téma politika paměti, britská politika a vzdělávací politika v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, Respekt, Aktualne.cz, A2, A2larm).

Webové projekty

Aktivní účast na konferencích

 • Davies (USA): The Teaching History Education 2021, UC Davies – workshop Beyond the Disciplinarity of Historical Thinking with Textbooks? Pursuing Use-of-History Aims on Examplar Activities with Textbooks
 • Graz (Rakousko), 2020: HISTORICAL CONSCIOUSNESS – HISTORICAL THINKING – HISTORICAL CULTURe – Graz Conference 2020 – příspěvek Taking Mediality Seriously: Using Dynamic Literacy in Inquiry-Based Learning
 • Vídeň (Rakousko), 2019: HEIRNET – příspěvek HistoryLab: An online learning environment developing students’ historical literacy
 • Boston (USA), 2018: ASEEES Annual Convention – příspěvek Historical Memory in History Education: Socialism Realised
 • Jyväskylä (Finsko), 7.–8. 6. 2017: The Meaning, Thinking and Learning in History – příspěvek HistoryLab CZ – Developing an Online Learning Environment (společně s Karinou Hoření)
 • Jyväskylä (Finsko), 7.–8. 6. 2017: The Meaning, Thinking and Learning in History – příspěvek Socialism Realised (společně s Karinou Hoření)
 • Berkeley (Velká Británie), 2017: The Teaching History – příspěvek Socialism Realised: An Online Learning Environment
 • Berlín (Spolková republika Německo), září 2016: Körber History Forum – příspěvek How does Revolution Work? The Role of Freedom, Resistance and Civil Movements in European Transformation Processes
 • Belfast (Velká Británie), březen 2016: mezinárodní konference 23rd Euroclio Annual Conference: The Reimagining Remembrance Dealing with the Legacy of a Violent Past in History and Heritage Education – příspěvek Socialism Realized – Life in Communist Czechoslovakia (společně s Karinou Hoření)
 • Masarykova univerzita v Brně, 18.–24. 5. 2015: mezinárodní konference Memory, Culture & Identity – příspěvek Socialism Realised: The Czechoslovak past 1948–1989 (didactic approach) (společně s Karinou Hoření)
 • Praha, 2015: konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě – příspěvek Přes železnou oponu. Usmrcení na československé hranici (společně s Terezou Maškovou)
 • Praha, 2014: konference Korpusová lingvistika – příspěvek Korpus jazyka StB – návrh výzkumu (společně s Terezou Maškovou)
 • Tunis (Tunisko), červen 2014: mezinárodní konference Le succès de la transition démocratique les expériences de la Pologne et de la République Tchèque – příspěvek La politique d´archives de la République Tchèque: Une perspective comparative
 • Siegen (Spolková republika Německo), 11.–13. 4. 2013: mezinárodní konference The European Welfare Systems Conference „Current challenges to European Welfare Systems“ – příspěvek Awakening of Politics of Welfare – The Czech Welfare System 2007–2012
 • School of Slavonic Studies and East European Studies, University College London, Londýn (Velká Británie), 2012: konference At the Crisis. Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe – příspěvek A Tortuous Way towards Communism
 • Praha, 2011: konference 90 let českého a slovenského komunismu – příspěvek Životní jistoty jako nabídka normalizace
 • University of Oxford (Velká Británie), 2011: The Conference of the Department of Social Policy and Intervention – příspěvek Legitimation by welfare in ‘real existing socialism’
 • Dublin City University, Dublin (Irsko), 30. 8. – 1. 9. 2010: mezinárodní konference ECPR Graduate Student Conference – příspěvek Welfare State without Liberal Democracy? The Case of Late Communist Czechoslovakia
 • Krakov (Polsko), 23.–25. září 2009: Międzynarodowy Kongres Kultury z okazji 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej oraz 20-lecia obalenia komunizmu – příspěvek Experience gained by Czech Republic in the era of totalitarianism
 • 2009: The First Central European Conference of Doctoral Students of Politics, European Studies and International Relations – příspěvek The Social Policy of the Normalized Czechoslovakia: Sources and Methods
 • University of Münster, Münster (Spolková republika Německo), 2008: The Future of European Welfare Systems – příspěvek Czech Republic – Struggles to Reform Welfare State, a Response to Münster Paper II