Vojtěch Ripka, Ph.D. (*1979)

Vedoucí Oddělení vzdělávání

Kontakt

+420 221 008 533; +420 724 282 364

vojtech.ripka@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Didaktika dějepisu
 • Srovnávací sociální politika
 • Metodologie sociálních věd
 • Komunistické režimy ve střední a východní Evropě
 • Tranzitivní spravedlnost

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2018–2020 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen projektového týmu
 • Factum Invenio ve spolupráci s ÚSTR – Výzkum učitelů dějepisu – vedoucí a spoluautor projektu

Vzdělání

 • 2008–2013 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – obor Politologie (summa cum laude; doktorská práce Controlled by Social Policy? Housing policy in Real-Existing Socialism Revisited) – doktorandské studium zakončeno udělením titulu Ph.D.
 • 2004–2007 Masarykova univerzita v Brně – Fakulta sociálních studií – Katedra politologie – obor Politologie – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 1999–2004 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – obor Politologie a sociální politika a sociální práce – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2003–2008 Agora Central Europe (www.agora-ce.cz) – analytik, pořádání veřejných diskusí a organizace občanského vzdělávání
 • Mezinárodní konference 20 let poté a konference Škola vs. paměť – vedoucí organizačního výboru a tajemník programového výboru
 • 2014 Český sociálně-vědní datový archiv – hlavní koordinátor; vedení kvantitativního sběru dat (tematické sady historických dat Usmrcení na hranicích; Oběti 1968; Baráky) – spoluautoři Tereza Mašková, Milan Bárta a František Stárek
 • 2009–2012 revue Paměť a dějiny a odborný časopis Securitas Imperii člen redakčních rad
 • od 2008 Výzkumná síť Future of European Welfare Systems (pod vedením prof. Klause Schuberta z Münsterské univerzity) – český zástupce
 • Politologický časopis a Politologická revue – externí recenzent
 • Česká společnost pro politické vědy – člen

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2010–2011 Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) – roční studijní a výzkumný pobyt pod vedením prof. Martina Seeleiba-Kaisera
 • 2009 United States Holocaust Memorial Museum (USA) – třítýdenní stáž
 • 2005–2006 Salford University (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) – semestrální stáž

Pedagogická činnost

 • od 2008 ÚSTR (Česká republika, Slovensko a Litva) – lektorská činnost pro učitele dějepisu a společenských věd (desítky seminářů s více než 1000 účastníky)
 • od 2008 SIT World Learning – pražské přednášky pro Harvard University, University of Washington, Anglo-American University, La Sorbonne, University of Oxford (celkem přes 40 přednášek)
 • od 2008 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií – oponent zhruba 20 bakalářských prací
 • od 2008 Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií a Filozofická fakulta; Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; Harvard University, Summer School in Prague; East and Central European Studies, Summer School; Univerzita Karlova v Praze, New York University in Prague – vyzvané přednášky
 • 2008–2012 Masarykova univerzita v Brně – výuka předmětů Politika a média ve Velké Británii; Politické systémy demokratických zemí

Grantové projekty

 • 2014 History and Media/Media and History: Educating Creatively, Active European Remembrance – projekt EACEA (ref. 556530) – vedoucí projektu
 • 2012–2014 Dějepis v 21. století (multimediální aplikace pro dějepisnou výuku) – projekt OPVK (č. CZ.1.07/1.1.00/26.0074) – vedoucí realizačního týmu
 • 2009–2010 20 Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy, Active European Remembrance projekt EACEA (ref. 160431) – vedoucí projektu
 • 2007–2008 Central Europe in Debate; Agora CE (nominováno Evropskou komisí na cenu Golden star), Active European Remembrance – projekt EACEA (ref.CSP-2007-146) – vedoucí projektu

Bibliografie

Monografie

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • RIPKA, Vojtěch (ed.): 20 Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy (DVD). ÚSTR, Praha 2010. 295 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ČINÁTL, Kamil – NAJBERT, Jaroslav – PINKAS, Jaroslav – RIPKA, Vojtěch: Digitální technologie ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních předmětů. Pedagogika (odevzdáno do tisku).
 • HOŘENÍ, Karina – RIPKA, Vojtěch: Nepříliš, téměř vůbec? Pokus o uchopení komunistické zkušenosti pro vzdělávání mimo Českou republiku. In: GRACOVÁ, Blažena – TOMÁŠEK, Martin (eds.): Obraz období „socialismu“ v českých a polských učebnicích. Ostravská univerzita, Ostrava 2016, s. 166–177.
 • RIPKA, Vojtěch – MAREŠ, Miroslav: Czech Republic: The Awakening of the politics of Welfare. In: SCHUBERT, Klaus – VILLOTA GIL-ESCOIN, Paloma – KUHLMANN, Johanna (eds.): Current Challenges to European Welfare Systems. Springer Publishing, New York 2016, s. 105–131.
 • RIPKA, Vojtěch: Between Scholarly Research and Symbolic Transitional Justice Approaching the Czech Communist Regime Today. Central European Political Science Review, Spring 2014, Vol. 15, Nr 55.
 • RIPKA, Vojtěch: Životní jistoty jako nabídka normalizace. In: KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří (eds.): Český a slovenský komunismus (1921–2011). ÚSTR – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2012, s. 193–200.
 • RIPKA, Vojtěch – MAREŠ, Miroslav: The Czech welfare system. In: SCHUBERT, Klaus – HEGELICH, Simon – BAZANT, Ursula: The Handbook of European Welfare Systems. Routledge, London – New York 2009, s. 101–119.
 • RIPKA, Vojtěch: Sociální politika. In: BALÍK, Stanislav – CÍSAŘ, Ondřej – FIALA, Petr: Veřejné politiky v České republice v letech 1989–2009. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2010, s. 436–475.
 • RIPKA, Vojtěch: Ideal Types in Political Marketing. Politologický časopis, 2006, č. 4, s. 439–447.
 • RIPKA, Vojtěch – ČINÁTL, Kamil: Úvodní studie. In: KOUTSKÁ, Ivana – RIPKA, Vojtěch – ŽÁČEK, Pavel (eds): Občanské fórum, den první. Vznik OF v dokumentech a fotografiích. ÚSTR – Městská část Praha 1, Praha 2009, s. 9–24.
 • RIPKA, Vojtěch – TUREK, Matěj – VITÁSKOVÁ, Anna: Czech Youth Policy 2006. 4-H foundation and ISEA, 2006.
 • VITÁSKOVÁ, Anna – RIPKA, Vojtěch – TUREK, Matěj: A Report on Contemporary Czech Youth Policy in the Czech Republic. 4-H foundation and ISEA, 2005.

Anotace, recenze

 • RIPKA, Vojtěch. Recenze. RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu: lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960. Sociologická časopis/Czech Sociological Review, 2011, roč. 47, č. 1, s. 180–184.
 • RIPKA, Vojtěch. Recenze. EKIERT, Grzegorz – HANSON, Stephen (eds.): Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe: Assessing the Legacy of Communist Rule. Středoevropské politické studie, 2005, roč. 7, č. 1, s. 102–113.
 • Autor řady recenzí v: Political studies reviewSociologický časopisPolitologický časopisPaměť a dějiny, Securitas Imperii.

Učební texty, výuková DVD

Popularizace

 • Autor desítek komentářů na téma politika paměti, britská politika a vzdělávací politika v českých médiích, např.: Hospodářské noviny, Lidové noviny, Respekt, Aktualne.cz, A2.

Webové projekty

 • 2016 www.socialismrealised.eu Socialism Realised. Life in Communist Czechoslovakia 1948–1989 (online) [vzdělávací aplikace] (cit. 22. 2. 2018). Dostupné z: https://www.socialismrealised.eu/.
 • 2014 nesstar.soc.cas.cz/webview Český sociálněvědní datový archiv: Usmrcení na československých hranicích v letech 1948 až 1989  (online) [tematická databáze] (cit. 22. 2. 2018) – autoři tematické databáze: MAŠKOVÁ, Tereza – RIPKA, Vojtěch – STŘÍBRNÁ, Klára. Dostupné po registraci z: http://nesstar.soc.cas.cz/webview/.

Aktivní účast na konferencích

 • Körber History Forum, Berlin (Spolková republika Německo), September 2016: mezinárodní konference 23rd Euroclio Annual Conference: Reimagining Remembrance – roundtable; příspěvek How does Revolution Work?
 • Belfast (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), March 2016 – příspěvek spolu s Karinou Hoření Socialism Realized – Life in Communist Czechoslovakia
 • Masarykova univerzita v Brně, 18.–24. 5. 2015: mezinárodní konference Memory, Culture & Identity – příspěvek spolu s Karinou Hoření Socialism Realised: The Czechoslovak past 1948–1989 (didactic approach)
 • Tunis (Tunisko), June 2014 – příspěvek La politique d´archives de la République Tchèque: Une perspective comparative. Le succès de la transition démocratique les expériences de la Pologne et de la République Tchèque
 • Siegen (Spolková republika Německo), 11.–13. 4. 2013: mezinárodní konference European Welfare Systems Conference „Current challenges to European Welfare Systems“ – příspěvek Awakening of Politics of Welfare – The Czech Welfare System 2007–2012
 • School of Slavonic Studies amd East European Stdies, University College London, 2012: příspěvek A tortuous way towards communism, Crisis. Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe
 • Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), 2011: příspěvek Legitimation by welfare in ‘real existing socialism’
 • Dublin City University, Dublin (Irsko), 30. 8. – 1. 9. 2010: mezinárodní konference ECPR Graduate Student Conference – příspěvek Welfare state without liberal democracy? The case of late communist Czechoslovakia