PhDr. Pavla Sýkorová

historička, didaktička

kontakt

pavla.sykorova@ustrcr.cz

odborné zaměření

 • didaktika dějepisu

výzkumné a vzdělávací projekty

 • 2018–2021 Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti

vzdělávání

 • 2021–současnost Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, probíhající doktorské studium
 • 2019 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Dějepis a didaktika dějepisu, PhDr.
 • 2013–2016 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Biologie – dějepis, Mgr.
 • 2012–2015 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Orální historie – soudobé dějiny, Mgr.
 • 2009–2012 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Biologie – dějepis, Bc.
 • 2009–2012 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Kulturologie, Bc.

profesní curriculum

 • od 2019 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2018–2021 PedF UK
 • od 2015 Junák – český skaut, z.s.